Spring til indhold

februar 2010

Selvfedme

Danmark er et lille land. Befolkningsmæssigt udgør det mindre end 0,8 promillle af jordens befolkning. I mange år har det lille land brystet sig af at være blandt de fremmeste i verden, og at den danske samfundsmodel kunne være en god `salgsvare´ til den øvrige verden. Men er den nu også det? Alle kurver viser sig desværre er på vej nedad. Altså på den gale vej. Lever vi i Danmark trygt indhyllet i en dyne af nationel `selvfedme´, som skjuler de… Læs mere »Selvfedme

Jordskælv

Der er uro i de underjordiske regioner i tiden. Nu har Chile netop oplevet et stort jordskælv. Fornylig var det Haiti, der blev ramt. Mon ikke der er en geologisk sammenhæng mellem disse episoder.Der forventes en flodbølge – en tsunami – der kan ramme lande og øer i hele Stillehavsområdet med stor kraft.

Muhammed igen

En advokat i Mellemøsten har på vegne af en stor skare ‘efterkommere af Muhammed’ truet dansle aviser med sagsanlæg, dersom de ikke undskyldter overfor Islamerne, at de har genoptrykt Muhammedtegningerne. Det har alle dagblade i enighed hidlil nægtet, men i dag har Politiken alene bøjet sig for de mellemøstlige krav og fremsagt en undskyldning. De øvrige dagblade kritiserer kraftigt denne enegang.

Lockout

I forlængelse af de nylig afsluttede overenskomstforhandlinger fremsatte LO strejkeversel. Dansk Industri har nu svaret igen med at udsende lockoutvarsel. Det er led i det rituelle spil, parterne imellem. Forhåbentlig bliver ingen af de proklamerede varsler aktuelle.I forbindelse med gennemgang af Nordens historie erindrer jeg, at netop denne fabrik i sin spæde, første start blev ramt af en særdeles omfattende lockout. Fabrikken blev grundlagt i 1898, men da den var færdigbygget og skulle igangsættes, måtte det udskydes på grund af… Læs mere »Lockout

Sparekniven

I dag fremlagde den regeringen sit nye regeringsgrundlag, der som vanligt kritiseredes af opposionen, som uambitiøst og elendigt. Et punkt bliver højere afgifter på tobak og spiritus. Effektivisering af skoleundervisning bliver et vigtigt fremtidspunkt.Ydermere fremlagde finansministeren den EU-krævede konvergensplan. EU kræver, at medlemslandenes økonomi skal holdes inden for en vis standard. Danmarks underskud vil vokse til 31 mia. kr i 2015. Dette beløb skal spares i de offentlige budgetter, hvis ikke gælden skal væltes over på vore efterkommere.

Ministerrokade

Så kom endelig den længe ventede ministerrokade, som angivelig vil kaste Løkke ud af Foghs skygge. Det viste sig at være en virkelig omfattemde rokade, både i antal udskiftninger og i forholdet mellem kønnene. Der er nu nærmest samme antal kvinder som mænd. Syv tidligere ministre forlod deres stilling – herunder den velrespekterede Søren Gade, der selv opsagde sit job. En gammel problemknuser som Hårder er blevet sat ind for at ordne problemerne i sundheds- og indenrigsområdet. Bemærkelsesværdigt er det… Læs mere »Ministerrokade

Overenskomstforhandlingerne

Så er der enighed mellem arbejdsmarkedets parter om indholdet i den nye to-årige overenskomst. I tråd med den aktuelle, økonomiske situation bliver der blot tale om en yderst beskeden lønstigning. Ændringerne ligger alene på mere ‘bløde’ områder, børns sygedage, barseæsårlov og fratrædelsesgodtgørelse.Det bliver nu spændende at se, hvorledes oplægget opfattes af LO-medlemmerne. HK har allerede signaliseret, at de opfordrer deres medlemmer til at stemme ‘nej’.

Sidste vinterferiedag

Til lykke til vor gode veninde, Lis, i Ebeltoft, der i dag træder ind i hendes livs sjette dekade. I dag er sidste dag af vinterferien for Henning og Mathias. Anne har endnu en uge tilbage, indtil. hun skal påbegynde sit nye job. Den kokain-dømte ‘jet-dronning’, Rigmor Zobel, træder nu frem i offentligheden og kritiserer politiets optræden i forbindelse med hendes sag.

Velfærden

Den danske velfærd er efter en international undersøgelse dalet fra en sjette til en trettende plads over 10 år. Økonomer peger på. at vi i årevis har ladet den offentlige servicevirksomhed vokse uden i tilsvarende grad at formå at effektivisere den. Det har været vanskeligt at gøre den løntunge servicesektor mere produktiv.

Millionforretninger fra fængslet

Man skulle tro, at det er løn – og i modstrid til al dansk lov og almindelie borgerers tænkemåde – at folk – der er indsat for ulovlig kriminalitet – kan fortsætte deres kriminelle handlinger uhæmmet fra fængslet.Det gælder således Klaus Riskær Pedersen, der er erklæret konkurs og afsoner en straf på 6 år. ikke desto mindre har han nu været i stand til ar købe en ejendom til 50 mill. på Gl. Strand. Vel at mærke uden at de… Læs mere »Millionforretninger fra fængslet