Spring til indhold

»Norden«

Norden | Historie | Billeder | Skrift | OBS | Lyd | Temaer

Den gamle Norden fabrik set fra Annebergvej
Udgivet af Henning Kok

Indledning

Denne side samler fakta, fotos og fortællinger om den velkendte, men forlængst hedengangne Norden fabrik (1898-1994) i Mølholm, Aalborg. En fabrik, som gennem årene har været både elsket og hadet i lokalområdet, hvor hadet især skyldtes støv-, røg- og støjgenerne fra cement- og råjernsproduktionen frem til 1972.

Jeg har selv oplevet fabrikken på nærmeste hold gennem min nu afdøde far, Willy Kok, og min opvækst på Johannesmindevej i Mølholm. I de senere år har jeg fået lyst til at gøre en indsats for at bevare minderne om den gamle fabrik med sin omtumlede tilværelse i næsten 100 år indtil lukningen i 1994.

Siden er blevet til gennem lidt research og en mængde bevarede arkivalier, og er for mig et helt frivilligt og privat initiativ, som jeg håber også kan være til glæde og gavn for andre interesserede med kendskab eller tilknytning til Norden. Indtil videre publiceres siden her på Willy Koks private hjemmeside, som jeg fortsat bevarer og viderefører.

Norden fyldte en stor del af min fars liv og karriere gennem 40 år, og denne side er en hyldest til ildsjælen Willy Kok (1927-2015), som var en utrættelig drivkraft bag den gamle fabrik. Hyldesten går også til alle de mange andre gæve og engagerede medarbejdere, som pustede liv i fabrikken, stod last og brast i perioder med medgang og modgang, og udlevede den helt særlige Norden-korpsånd.

info_outline

Jeg modtager gerne informationer, tekst, billeder, anekdoter eller andet materiale, som kan publiceres på denne side og medvirke til at udbrede kendskabet og erindringen om Norden.

mail@henningkok.dk

Kilder