Spring til indhold

august 2009

Dagens dagsorden

I meget lang tid har TV og aviser været domineret af stof om indvandrere og islamiske spørgsmål. Afviste asylansøgere har i tidligere tider været effektivt kampstof i den inderigspolitiske debat, og den tendens ser ud til at fortsætte.Klædedragter, som burka og niqab. har virkelig sat sindene i oprør.Hertil kommer der – fra den islamiske verden – krav til dagbladene om undskyldning og bod for offentliggøresen af Muhammed-tegninger for 1½ år siden – også et led i den islamiske debat.Det synes… Læs mere »Dagens dagsorden

Irakere og islam

Politiet har offentliggjort en video af rømningen af Brorsonskirken for at modbevise de udsagn, der har været herskende om, at politiet provokerende mødte op i kampuniformer og med hjeme og skjolde. Optagelserne viser en fredelig fremfærd, som måske – forståeligt nok – ikke modtages venligt af de afviste irakere. Tydeligvis ses politifolkene uden kampudstyr i dialog med irakerne. En enkelt asylansøger entrerer orglet, mens en andenlægger op til selvmord.Muhammed-krisen, som man efterhånden mente, var en sag fra fortiden, er nu… Læs mere »Irakere og islam

Mols Bjerge

I dag åbnede officielt den nye, danske nationalpark, Mols Bjerge. Det er den anden nationalpark i landet – den første blev åbnet sidste år. Det var Nationalpark Thy. Der har været stor folkelig opbakning bag nationalparken på Mols, men på det seneste har der rejst sig en kraftig modstand fra private lodsejere, der ellers har været ret passive i selve procesforløbet. De vil helst bevare den unikke natur helt for sig selv – og nødigt dele den med andre. De… Læs mere »Mols Bjerge

Superindvandrer

Jeg stødte på et nyt begreb i dag – ‘superindvandrer’. Det er vist et udtryk, der stammer fra Nationalbanken, for en indvandrer, der er i en økonomisk balance over for det danske samfund – yder sin indsats, betaler sin skat og ikke begår kriminalitet.Man må ikke lukke øjnene for at indvandringen – især fra den muslimske verden – er kommet til Europa for at blive. Lav fødselsrate for europæiske kvinder, begrænset religionstro o. lign. er eksempler på faktorer, der åbner… Læs mere »Superindvandrer

Rødt skatteudspil

Socialdemokratiet og SF fremlægger nu det fælles skatteudspil, som de vil indføre, dersom de kommer i regering. Det er et ‘ægte rødt’ udspil – et klassisk omfordelings.forslag. Selskabsskatten skal hæves, der skal etableres en tillægsskat på de højeste indtægter – foreløbig for dem, der tjener mere end 1 mio – men mon ikke det bliver en ny skrue, der nemt kan drejes mod nye grænser.Generelt set efterlader udspillet ikke en nytænkning for et Danmark, der i fremtiden må kæmpe hårdt… Læs mere »Rødt skatteudspil

Visitation

Jeg havde i dag visitation fra kommunen. En gang årlig konstateres det, om man stadig væk er berettiget til at modtage hjælp. Der var dog intet i vejen for, at også jeg fremover kan få den samme hjemmehjælp, som hidtil. Det er tilfredsstillende, omend jeg i et vist perspektiv nok hellere ville sige: desværre.

Finanslov

Med fremlæggelse af næste års finanslov blusser uenigheden mellem partierne op. Regeringens fremlagte budget for det offentlige budget viser et betydeligt negativt resultat, og man skal helt tilbage til 70’erne for ar finde tilsvarende. Usikkerheden er naturligvis den internationale krise, som rammer Danmark hårdt. Der forudses betydelig arbejdsløshed. Regeringen ønsker at iværksætte tiltag i takt med at udviklingen kræver det, mens oppositionen kalder det for ‘uambitiøst’ og vil hælde et kæmpebeløb i en ‘en-gang-for-alle’-hjælpepakke.I finanslovsforslaget er der forslag til fremskyndelse… Læs mere »Finanslov

Uro hos de konservative

Det må formodes, at der kommer liv i den politiske debat herefter, da regeringens oplæg til finansloven offentliggøres i morgen. Det forventes, at der fremkommer et betydeligt underskud på budgettet – i størrelsesordenen 60 mia.Den seneste uro omkring det konservative forslag om forbud mod burka-beklædnng i det offentlige rum, har skabt store gnidninger dels regeringspartierne imellem og dels inden for det konservative parti. Hovedbestyrelsesmedlem Peter Norsker agter stille op som modkandidat til Lene Espersen ved det forestående formandsvalg.

Nørrebro-uroligheder

  • af

“Er København den samme, som den var engang?”, sang den folkekære filmskuespiller, Max Hansen, i 1940´erne. Stiller vi det samme spørgsmål i dag kan der ikke svares, med hans tre enkle ord: “javist – javist – javist!”. Der er kommet mange forskellige ingredienser ind i hovedstaden, som har gjort forholdene aldeles anderledes. Der er kommet narkotika, skydevåben og knive. Der er opstået kriminelle bander i rockerkredse og indvandrermiljøer, samt autonome utilpassede unge. Det synes vanskeligt at finde den rette vej… Læs mere »Nørrebro-uroligheder

Kommissionsforslag

Arbejdsmarkedskommissionen, der blev nedsat i 2007 med det formål at komme med forslag til. hvordan man kan øge beskæftigelsen varigt, så man kan financiere den offentlige velfærd.Kommissionen fremkom i ugen med forslag, der indbefatter afvikling af efterlønsordningen og ændringer dagpengesystemet og SU-ordningen.Allerede inden forslagene blev fremlagt blev de af regeringen skudt ned med henvisning til de aktuelle vanskeligheder på arbejdsmarkedet med afskedigelser pga krisen. Ingen regering tør tage disse kostbare og ‘varme’ emner op. Derfor skubbes de uløste videre til… Læs mere »Kommissionsforslag