Spring til indhold

Kaj Holländer

Jeg blev ringet op til morgen af Holländers datter med melding om, at hendes far var død i går i en alder af 89 år.
Holländer var en af den gamle Norden-fabrik’s kæmper, Han var beskæftet her i 49 år og har gennemlevet hele fabrikkens omskiftelig liv. Han var selv et stykke Norden-historie, som de sidste rester af nu forsvinder.
Det meste af sin tilværelse har familien boet i den gamle gård, ‘Johannesminde’, på hvis arealer cementfabrikken i 1898 blev anlagt.
Han startede i 1934 på den daværende cementfabrik på fabrikkens kontor.
Da cementproduktionen i 1938 blev nedlagt, begyndte fabrikken at producere råjern i de gamle roterovnene. Under disse nye forhold blev han leder af shipping afdelingen, og havde desuden ansvar for indkøb af råmaterialer til produktionen.
I 1972 måtte denne råjernsfabrikation standses, men fabrikken fandt en ny overlevelsesmulighed ved at overgå til en ny tilværelse som maskinfabrik. Holländer viste også i denne forbindelse sin alsidighed og blev en af de vigtige nøglepersoner i denne nye og ganske anderledes fabrikstilværelse.
Det blev en af hans første opgaver at få nedlagt og fjernet det gamle fabriksanlæg fra cement- og råjernstiden – og ikke mindst de store skorstene. Hans indsats på denne front ændrede Mølholms udseende i en ganske væsentlig grad til et attraktivt forstadskvarter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *