Spring til indhold

Mål og Mod

Det er et forskrækkeligt vejr, vi har i denne tid. Først på formiddagen tog jeg benene i brug for at holde varmen. Og nu i eftermiddag tog jeg igen ud i det fri – men nu for at blive afkølet, Sådan er vejrets omskifteligheder i denne aprilstid. Formiddagsturen gik ind til bibliuteket for at aflevere bogen om Nils Foss, ‘Mål og Mod’. Den har været ret interessant at læse,
Foss fik betydning for Nordens og dermed min skæbne. Da han tiltrådte FLS sidst i 60’erne stod det allerede da klart, at råjernsproduktionen på Norden snarligt måtte ophøre, og dermed kunne det nye initiativ – den ret nye maskinproduktion – også komme i farezonen. Som en af sine første opgaver ønskede Foss imidlertid at orientere sig om koncernens tre maskinfabrikker. Hermed kom Maskinfabrikken Norden pludselig ‘ind i varmen’ og fik lov til at sidde med ved bordet hos Foss på direktørkontoret i det, der blev kaldt ‘førerbunkeren’. I de første 6-7 år havde produktionen nærmest kørt med en meget lav profil for ikke at risikere ‘de højere magters’ negative indgriben. Det var helt klart, at man fra FLS-bestyrlsens side ønskede at lukke råjernsproduktionen, og derved kunne utidige tiltag, som en maskinproduktion, godt ryge med i svinget.
Heldigvis betragtede Foss foretagendet positivt og på lige fod med de to øvrige maskinfabrikker. Han bad alle tre maskinfabrikker, Valby, Lübeck og Norden, om hver for sig at udarbejde en rapport om virksomhedens status og fremtidige mål. I sammenligningen med de øvtige maskinfabrikker præsentere Norden sig særdeles positivt ved sin gode indtjening, sin evne til at finde ordrer uden for koncernen og sin klare målsætning. De øvrige to fabrikker arbejdede udelukkende for FLS – uden konkurrence udefra.
Det gav således en tiltrængt godkendelse af vort initiativ med start af en maskinproduktion. Foss gav os tillige en særlig selvstændig status med egen ‘bestyrelse’. Fabrikken var ikke et selvstændigt aktieselskab, men denne bestyrelse fungerede ellers i øvrigt som en ‘rigtig’ bestyrelse. Med bl.a.valgte medarbejderrepræsenter.
Man kiggede dog forgæves efter denne episode i Foss’ erindringsbog. Det har måske nok kun været en parentes i hans ellers så virksomme tilværelse.
Kronprinsparret har skænket riget en prinsesse i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *