Spring til indhold

Kolesterol og sygehuse

Lægen meddeler, at det aktuelle kolesteroltal ligger på 5,1 – en anelse højere end det sidst målte – men dog på et acceptabelt niveau.
Hvorfor fungererr vort sygehusvæsen så dårligt? Selv om jeg personligt ikke har negative erfaringer med hospitalssystemet, påvirkes man alligevel af de meldinger, man får fra flere sider. Som nu en af mine venner, der i længere tid er ført fra den ene fejlbehandling til den anden. Ikke nok med det. Da en alvorlig specialundersøgelse skulle foretages på et andet sygehus, kommer henvisninger og rapporter ikke betids frem, så den stakkels mand for det første møder op forgæves, og for det andet må vente med sin uvished i uger frem.
Hvad er den egentlige årsag til, at privathospitaler er hurtigere og mere effektivere? At lægerne dér – som typisk er ‘fritidsansatte’ fra de officielle sygehuse – er dobelt så effektive og motiverede, som de er i det etablerede system. Naturligvis indtjeningen – men ligger der ikke også en årsag deri, at vort sygehusvæsen er på vej til at kvæles i bureaukrati – med manglende motivation for personalet til følge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *