Spring til indhold

Aalborg i udvikling

  • af

Det er altid spændende, at høre nyt fra Aalborg, som jo er dér, jeg har tilbragt halvdelen af min tilværelse. Det blev til 40 gode år i de driftige by, som det var den gang. I min egenskab af virksomhedsleder og bl.a. medlem af byens erhvervsråd havde jeg gode muligheder for at give mit besyv med i forbindelse med byens daværende udvikling.
Når min svigerdatters far er besøg her i Allerød, er det interessant at få en aktuel beretning om de nuværende forhold. Så vidt jeg forstår, er byen ved at ruste sig til en videre fremtid som et udviklingsmæssigt og kulturelt knudepunkt i den nordjyske region.
Det indebærer en betydelig udvidelse og renoverig af vejnettet og motorvejsbroer med betydelige gener for trafikanterne til følge. De markerer sig så i harmdirrende læserbreve.
Ligeledes satses der på etablering af kulturelle institutioner, som fx. et musikhus. Nogle af disse tiltag opfattes måske af en stor part af borgerne som unødvendige. Disse planer synes mange som for ambitiøse. Som ‘monumenter’ for nuværende politikere.
Aalborg er en by, der om nogen har udviklet sig fra at være en decideret arbejderby, hvor hovedparten af befolkningen var beskæftiget som håndsarbejdere inden for fx. tobaks-, jern- og cementindustri. Udviklingen efterspørger ikke mere i samme omfang disse håndgribelige kvaliteter, men i desto højere grad en mere ‘åndelig’ indsats af en befolkning på et højere uddannelsesniveau.
En sådan befolkning stiller andre krav til byen og dens faciliteter, og det er det, man må håbe, at byens ledelse er i stand til med tilstrækkeligt fremsyn at arbejde hen imod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *