Spring til indhold

Europas bløde bug

Et nyt udtryk, der navnsætter Europa’s sydlige grænse mod den mellemøstlige og muslimske verden. Det er skillelinien mellem to forskelligartede og konkurrende kulturer. På den vestlige side karakteriseret ved demokrati. oplysning, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Modsætningsvis er den anden side kendetegnet ved diktatur, ældre regiøse forskrifter og censur.
De to systemer står stærkt over for hinanden – hvilket af dem, der vil være det vindende på det meget lange løb, kan man kun gisne om.
Kampen står imellem de to systemers styrke. Er et det demokratiet, der vinder – eller er det forskellen mellem de to kultures ‘formeringsevne’. Historien viser tidligere eksempler på, at høj grad af civilation kan være svag over for en mere talrig og mindre oplyst – men fysisk stærkere – overmagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *