Spring til indhold

Kvindernes kampdag

Så er den her igen ‘Kvindernes kampdag’. Denne årlige markering i FN-regi. Det er ikke en dag, der ryster verden herhjemme i sin grundvold. Det mest yderliggående, der er fremført er, at der bør indrettes toiletter i det offentlige rum, så kvinder – i lighed med mænd – kan forrette sin nødtørft i stående stilling.

Bortset fra dette plaster på kønnenes medfødte forskelligheder, synes der ikke fremført forslag til yderligere bedring af kvinders vilkår her i landet. Der høres ikke om tiltag, der vil bedre forhold for kvinder af anden etnisk herkomst. Eller om  disse kvinders rettigheder. Det hører ikke under ligestillingsministerens resortområde, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *