Spring til indhold

Globale aktioner

Globalisering fører mange nye synspunkter og problemer ind i danskernes hverdag. Udenlandske politiske og økonomiske stridigheder vedkommer os i stadig mere direkte form. Unormale forhold i den globale verden har på den ene eller ande måde indflydelse på vor verden. Danmark kan ikke, som digterne tidligere sagde “hygge sig i smug”.

I løbet af de seneste mange år har vi været i krig. Ikke for at forsvare vort land mod udenvælts fjender, men for på international basis at være deltagere i aktioner, der har til hensigt at beskytte vor del af verden mod fx. terrorisme mod den demokratiske, vestlige samfundsmodel, som vi hylder.

For nærværende knager det ildevarslende i de diktatorstyrede, arabiske lande. Befolkningerne bliver her holdt i et jerngreb af skånselsløse magthavere, for hvem menneskelige forhol ikke har nogen værdi. I disse lande protesterer befolkningerne mod styret  i et såkaldt “arabisk forår”. Vi er vidne til skræmmende forhold for civilbefolkningerne. Verdenssamfundet er sjældent klar til at gå ind med sanktioner, da der sjældent kan opnåes enighed i FN.

Det er bekymrende, at vi  med disse globale uoverensstemmelser, risikerer at komme til at sende danske soldater ud på håbløse missioner i det ‘fremmede’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *