Spring til indhold

Benzin-ringen

  • af

Nu stiger benzinen igen. Snart vil prisen passere et magisk niveau på 13 kr/liter. Der er vel ikke meget i den hjemlige eller internationale situation, der synes at pege på, at priserne får tilskyndelse til at gå den modsatte vej. Benzinpriserne har en betydelig indflydelse på de mange arbejdende, der er afhængige af bil for at bestride deres arbejde.

På en vis måde virker de høje benzinpriser som tilskyndelse til at benytte de offentlige transportmidler. Disse er som bekendt kun udbygget i et beskedent omfang, som nok er utilstrækkeligt til at tilgodese et voksende behov. Set i et vist perspektiv er det som om, at der lægges et ikke blot en betalingsring – men også en ‘benzin-ring’ omkring hovedstaden.

Det nok så beskedne snelag, der krydrede veje og fortoe i går, er tilstrækkeligt til at forhindre længere ture med rollator. Ligesom i Ludo er jeg igen slået tilbage til ‘start’, og kan begynde forfra igen, men nu ser det ud til, at temperaturene begynde at blive noget mere ‘spiselige’. Den ganske Drejø-familie holder vinterferie i dag og har inviteret på spisning med Skipperlabskovs på menuen. En indbydelse, jeg ikke har kunnet takke nej til.

Herdis berettede om gårsdagens besøg i Lystrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *