Spring til indhold

Tobinskat

  • af

Et nyt ord er aktuelt blevet almindeligt i den politiske terminologi. Det er begrebet ‘Tobinskat’. Betegnelsen dækker over en afgift på værdipapirhandler. Med andre ord en slags ‘moms’ på denne slags omsætning, der hidtil har været friholdt for afgifter. Navnet ‘Tobinskat’ skylde forslagsstilleren til denne skat, nemlig nobelpisøkonomen James Tobin.

Formålet med skatten er at begrænse den kortsigtede spekulation i kurspleje på aktier og obligationer. Tyskland og Frankrig foreslår, at EU indfører Tobinskat i EU. Danmark har indtil nu været modstander af en sådan indførsel og påpeger, at en Tobin-skat må være international, da børsforretninger er særdeles grænseoverskridende på verdensbasis.Børshandler kan nemt flyttes til attraktive børser andetsteds på kloden. Der er iøvrigt stor usikkerhed, om skattens indvirkning på beskæftigelsen. 

Danmark er under pres fra EU – og også politisk internt – for indførsel af denne skat, som positivt vil medvirke til skatteindtjeningen. Margrethe Veestager, som Økonomiminister har hidtil fastholdt et nej til skatten, men ser  nu ud til at ændre beslutninge på grund af pres fra sit radikale bagland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *