Spring til indhold

ATP – i en ny betydning

  • af

Ved en fornyet og  mere grundig gennemlæsning af Mathias’ nylig afleverede skriftlige opgave om Kolera faldt jeg over et udtrk, som jeg havde svært ved at få indpasset i sammenhængen. Det var ATP.  Det betyder hertillands Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, som jo næppehar noget med den københavnske koleraepedimi at gøre. Det viser sig, at forkortelse tillige dækker over et kemisk forhold, nemlig adenosintrifosfat. Det har noget med lysets undvirkning på detorganiske liv at gøre. Når man eftersøger sagen på Nettet møder man interessantt viden om solens indvirkning på vor natur. Det er en fantastisk lille del af solenergien, der kommer jorden til gode.

Kun 42% af dens energi, der rammer jordens atmosfære, når jordnes overflade; resten reflekteres og forsvinder i atmosfæren. Blot 2% optages i planter. Det synes, at der hermed er åbnet for et stort kapitel i forståelsen af vore livsbetingelser,, som nok ligger uden for min horisont at beskæftige mig med. Men interessant er det at stifte nye indgangsvinkler til den videnskabelige verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *