Spring til indhold

Revolution i fysikkens verden

  • af

Det er ikke blot i det venstresnoede Enhedsparti, at der blæses til revolution. Også i fysikkens verden varmes der op til, at vi fremover skal betragte verden ud fra helt nye fysiske regler.

Vi har hidtil fra vor tidligste skoletid baseret vor tilværelse på to klippefaste og urokkelige sandheder. Nemlig, at lysets hastighed var den højeste opnåelige fart i rummet – en konstant, der ikke kunne overskrides. Det skyldes oprindelig den danske videnskabsmand, Ole Rømer, at  man blev klar over, at lys havde en hastighed. Ved iagttagelser af Saturns måne, Io, bemærkede han, hvad han kaldte ’lysets tøven’. Herudfra beregnedes lysets hastighed til 300.000 km/sek, mens lydens hastighed blot var godt 300 m/sek . Det har været tal, der har bidt sig urokkelig fast, livet igennem.

Nu har videnskabsmænd fra CERN i Schweiz påvist, at lysets hasighedsgrænse kan overskrides, omend det dog nu  foreløbig kun er med få nanosekunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *