Spring til indhold

Facade- og tagpladefabrik

Et af de tiltag, der er iværksat for at opretholde beskæftigelse under den nuværende krise, er tilskud til forbedringsarbejder på ejendommen.
Min bror har søgt tilskud til fornyelse af husets tag. Det sker ved at lægge et profileret ståltag oven på det tidligere Eternittag.
For mig kalder det på erindring om en af mine tidligere beskæftigelser. Da jeg i 1982 i tillæg til min lederfunktion på Maskinfabrikken Norden, også blev adm. direktør for Dansk Facade- og Tagpladefabrik som lå i skønne landlige omgivelser i Støvring ca. 30 km syd for Aalborg.
FLS købte fabrikken, da den kunne give synergi med Jernkotoret, der var sælger af sådanne produkter.
Fabrikken var nyetableret, og det var en spændende opgave at få sat denne produktion i gang. Indtil vi kunne få fat i en egnet produktionschef, motiverede jeg vor kontorchef tili at stå for igangsætning og styring af produktionen. Han ydede en stor indsats herved, og nød dette praktiske arbejde fjernt fra de støvede regnskabskolonner. Tegningsmaterialet kom direkte fra sælgerne via telefax, der var nyt den gang. Maskineriet bestod af lange rulleformemaskiner, med valser der formede materialet, som kom i coils. Ligeledes var der bl.a. store kantbukke- og skæremaskiner,
Mit arbejde med ledelsen af denne fabrik strakte sig vel over 4-5 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *