Spring til indhold

Globaliseret konkurrence

I forbindelse med uenighed om lønspørgsmål i it-firmaet CSC, er 120 it-medarbejder nu lock-outed fra virksomheden. Forbundet har varslet strejke fra 1. juni. Der har i lang tid været uenighed mellem it-forbundet PROSA og virksomheden. Det er en situation, der gennem tiden er blevet mere og mere tilspidset.

Situationen er aktuelt, at CSC agter at sende en større mængde opgaver til indiske it-arbejdspladser for at imødegå de forsinkelser, der påføres de it-løsninger, som CSC har påtaget sig for offentlige instituationer i Danmark. Firmaet tager nu skridt til at få arbejdsopgaverne udført af indiske medarbejdere, hvilket naturligvis skaber uro blandt den danske fagbevægelse og PROSA-med ärbejderne.

Forholdet viser med tydelighed, at danske arbejdspladser ikke er fredet i global sammenhæng. Selv på et område, som it, møder vi konkurrence fra lande, som vi hidtil har betragtet som tilbagestående i forhold til os. Disse lande er på forbavsende kort tid kommet på omgangshøjde med os danske – og såvel med et medarbejderengagement, som er væsentlig højere, end det danske. For ikke at tale om lønniveauet.

Vort fagforenings-system i Danmark virker som et værn om lønninger m. v. på det danske arbejdsmarked. I et vist perspektiv er det en slags ‘told’ på anvendelse af billig udenlandsk arbejdskraft for at værne danske medarbejderes løn. Man kan måske spørge sig selv om, hvor længe denne begrænsning kan holde stand over for det betydelige løntryk fra den globaliserede verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *