Spring til indhold

Private sygehuse

Rigsrevisionen udtaler, at Sundhedministeriet siden 2005 har betalt en stor overpris for behandlinger på private sygehuse. Politisk vurderes dette som et kærkomment skyts mod regeringen – og specielt mod Løkke Rasmussen, der var sundhedsminister den gang.
Det forsvinder næsten i debatten, at det offentlige sygehusvæsen på daværende tidspunkt var trængt med lange ventetider til følge. Den behandlingsgaranti, som VK-regeringen fik indført – og som baserede sig på brug af private sygehuse – var til stor glæde for patienterne. Samtidig piskede det vel også på det offentlige system, så det dér resulterede i den forbedrede konkurrenceevne, som nu kan konstateres. Ingen tvivl om. at det var en dyr løsning, men det kan blive spændende at se, hvilket synspunkt, der ‘vinder’: var det en bevidst favoratisering – eller var det et nødvendigt led i at få afkortet ventelisterne?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *