Spring til indhold

Godt nok

  • af

En sætning – der i hvert fald i Vendsyssel nærmest bruges i flæng, som et egnsrelateret udtryk, er vendingen ‘”det er godt nok”. Når to vendelboer taler sammen, flyder godtnokkerne i en lind strøm gennem stuen. Min vendsysselske hjerteveninde blev for nylig – i en intern vennekonkurrence – bedønt for, at hendes mest benyttede frase, var ‘det er godt nok’.

Sikkert hænger det vendsysselske i udtrykket i nogen grad sammen med vendelboernes forsigtige underdrivelse. De bruger sjældent ordenes fulde værdi. Man får næppe ord som ‘glimrende’ elller ‘førsteklsses’ over en vendelbos mund. Han parkerer en udmærkelse på stadiet “ikk’ så ringe”. Så har man ikke sagt for meget.

Niels Krause-Kjær skriver i sin blog på berlingsle.dk, at vi er ved at blive en nation af ‘godt nokker’. Danmark har i flere generationer kunnet bryste sig af at være et internationalt foregangsland, som har præsteret at være på forkant på alle områder. Et oplyst  land, som en hel verden så op til. Dog ser det på flere måder ud til, at Danmark nu er ved at miste pusten på den globale scene. De lande, der tidligere var misundelige på  danskernes dygtighed, har i stort omfang distanceret Danmark. Det vises bl. a. på uddannelsesområdet ved de aktuelle PISA-undersøgelser, hvor Danmark er på frit fald i sammenligning med andre nationer.

De lande, der stormer frem – ikke mindst i Østen – har en befolkning, der motiveres kraftigt af, at deres indbyggeres fremtidige lykke og overlevelse hænger sammen med flid, og dygtiggørelse. På disse områder ser det ud til, at Danmark som nation er faldet til ro på et niveau, der kan karaktiseres som ‘godt nok’. 

Mon noget af den tidligere danske succes har haft sin rod i  den danske historie i 1800’tallet, hvor meget udaftil tabtes. Det gjorde det den gang nødvendigt, at finde områder, hvor noget indadtil kunne vindes.

Men det er dog ikke nok, at synge sammen med Natasja: ‘Vi vil ha’ Danmark tilbage li’som i gamle dage’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *