Spring til indhold

Forbundsstaten Norden

Den svenske historiker,  Gunnar Wetterberg, udgiver i nær fremtid en bog, hvor han fremsætter det fremtidsbillede, at de nordiske lande inden for en overskuelig fremtid vil indgå som delstater i en fælles forbundsstat med navn Forbundsstaten Norden. Han peger på, at en sådan udvikling har fundet sted i landområderne i  resten af Europa gennem flere århundreder. Han påpeger, at det hidtil har været stormagter, der har hindret , at sådanne tanker for Norden er blevet realiseret tidligere. Samtidig mener han, at fordelene ved en sådan sammenslutning vil give Forbundsstat Norden en markant stærkere position i verden på det politiske og økonomiske plan. Wetterberg forestiller sig, at en forbundsregering tager sig af de overordnede økonomiske og polititiske sager, mens der i de enkelte delstater er frihed til politik inden for uddannelse og kultur. Forfatteren anfører, at han ikke fremkommer med sin teori som provokation. Det er en rationel utopi, siger han. Vi ville få et reelt positivt udbytte af en nordisk forbundsstat. Såvel i det internationle magtspil og vore udviklingsmuligheder.

p.s. Det er iøvrigt min 83 års fødselsdag i dag. Hilsner på dagen har jeg fået  i overtal – og sågar gaver. Højdepunktet bliver en festlig middag på Drejøvej. Dagen falder som altid med Halloween – og denne gang med overgang til vintertid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *