Spring til indhold

Udkantsdanmark

  • af

Et nyt ord er nyligt kommet ind i det danske sprog ‘udkantsdanmark’. Det illustrerer den del af kongeiget, der efterhånden er kommet til at ligge langt væk fra de danske vækstområder, der i stadig højere grad koncentreres om få store byområder. Årsagerne til denne udvikling er enkel og forudsigelig. Tidligere, da Danmark var udpræget landbrugsland, skabte det levemuligheder jævnt fordelt, landet over. Allerede i begyndelsen af 1900-tallet forårsagede udviklingen, at der blev knaphed på arbejdsmuligheder i landbruget. Mekanisering og stordrift skubbede menneskelig arbejdskraft ud.

I adsillige årtier fremstod betydelige industrielle tiltag, der i det væsentligste baserede sig på håndens arbejde.En betragtelig del af disse virksomheder har nu flyttet arbejdsopgaver over til udenlandske hænder, som er konkurrencemæssigt billigere. Efterspørgslen efter arbejdskraft i Danmark flyttes fra håndens til hjernens arbejde.

Regeringen har fremlagt en plan for genopretning af landets skævhed, som jo i særlig grad bliver synlig ved fx. sygehusbetjening o. lign. Planen tilgodeser initiativer i de berørte områder og evt. udlægning af statslige arbejdspladser. Det bliver et enormt arbejde at få vendt hele denne udvikling – nærmest en kamp imod tyngdeloven.

Et element i planen er oprettelse af en motorvejsstrækning i det vestjyske. Man må håbe, at anlægget at en sådan ikke i endnu højere grad vil gøre det mere attraktivt for befolkningen atbenytte en sådan vej til permanent at flytte teltpælene østpå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *