Spring til indhold

Brødredag

Som led i bestræbelserne for at holde sammen på vor efterhånden noget bedagede brødrekreds, har jeg indkaldt til et lille frokostmøde med henblik på at få hold på, hvorledes tilværelsen har udartet sig for os tre brødre. Det må rigtignok konstateres, at det er sket efter tre vidt forskellige modeller:
Den ældste, som via maskin- og ingeniøruddannelse har arbejdet med muligheder inden for privat industri – dog typisk inden for samme koncern.
Den midterste, der på basis af maskin- og maskinmesteruddannelse har udfyldt en stabil plads i den kommunale verden.
Den yngste, som udfra samme maskinuddannelse i usædvanlig grad har udnyttet de brogede muligheder og udfordringer, som vekslende tider har tilbudt. Nok ikke en så sikker tilværelse – men omvendt så meget desto mere spændende.
Livserfaringer kan nok udveksles, men der kan sikkert ikke uddrages en lære for vore efterkommere om, hvad mønster, de helst skal slå ind på i deres tilværelse.De personlige succeser kan ikke vejes på samme vægt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *