Spring til indhold

Er det en føler?

Kommende formand for Kommuneforeningens, tidl. minister Jan Trøjborg, er fremkommet med forslag om. at velstillede ikke fremover skal have del i ydelser som folkepension, SU og børnebidrag. Det er en kovendig i forhold til den politik, der hersker i dag, hvor alle skal behandles, som ‘lige trængende’.
Kan det tænkes, at Trøjborg ikke helt ene mand har plantet disse tanker i offentligheden, men at det er udtryk for en gryende forståelse i Socialdemokratiet for, at nogle af disse ‘hellige køer’ ikke skal fredes for evigt Altså med andre ord, at disse ydelser skal gå til de trængende.
I enden af Trøjborgs forslag ligger også en anden ‘tidsel’, efterlønnen.
Mon Trøjborg er helt alene om sit forslag? Er der en politisk føler fra S på at få taget hul på nogle af disse områder – sigtende mod en stor, sikker politisk enighed. Løkke har således ikke ganske afvist tanken – men afventer et socialdemokratisk forslag. Det er politisk risikabelt at fremsætte slige forslag. Naturligvis skal sådanne besparelser ikke dække over mindre effektivitet i kommunerne – men komme skattenedsættelse til gode,
Den nuværende krisetid burde være et godt afsæt for slige opstramninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *