Spring til indhold

Kilder

Norden | Historie | Billeder | Skrift | OBS | Lyd | Temaer

Udgivet af Henning Kok

I min research for at kortlægge historien om Norden og det omkringliggende område, har jeg trukket på en lang række kilder.

Povl Drachmann
Aktieselskabet Portland-Cementfabriken »Norden« – 1898-1923
Et 25 års tilbageblik
1923

Jørgen Elsøe Jensen
Hasseris – fra landsby til forstad
Hasseris Grundejerforening
Museumsforeningen Hasserisstuerne
2000

Kjeld Djernø
Det grønne Aalborg – historien gennem 200 år
Teknisk Forvaltning, Park og Natur
1999

Jesper Nielsen
Cementarbejdernes Fagforening 1896-1996
1996

Ole Bertelsen
Geologi i Aalborgområdet
Danmarks Geologiske Undersøgelse
Miljøministeriet
1987

Gorm Henrik Rasmussen
Batmans have
Vindrose
1999

Henning Bender og Morten Pedersen
Aalborgbogen 2006
Aalborg og cementen
Selskabet for Aalborgs Historie
2006