Spring til indhold

Ekstra materiale

Udgivet af Henning Kok

Dokumenter om slægt og historie

På denne side publiceres posthumt diverse dokumentarisk materiale, som på den ene aller anden måde illustrerer og underbygger forståelsen af Willys og Monnas liv og levned.

Nogle af dokumenterne er meget store, og kan derfor tage lang tid at åbne.

Fra Eriksholms-gartnerens dagbog, maj 1985 [15 MB]

Redegørelse, udarbejdet af Monna og Willy i 1985, om Monnas oldefar, Niels Peter Andersen (1830-1903), som grundlagde Vierø-slægten, og som i sidste halvdel af 1800-tallet var gartner på Eriksholm herregård. De omtalte originale dagbøger er pt. i privat eje hos Henning. Måske vil de senere blive skænket til Holbæk Museum.

Notater angående slægten Andersen Vierø [6 MB]

Disse notater, udarbejdet af Harald Jessen Munch i 1963, var formentlig centrale i Monna og Willys kortlægning af Vierø-slægten, som de interesserede sig for både i 1960’erne og 1980’erne. Harald Jessen Munch var efterkommer af Niels Peter Andersens datter, Gjertrud Christine Andersen (1871-1918).

Kongelig bevilling til familienavnet Vierø, 1. september 1905 (afskrift)

Dette er Willys afskrift af den kongelige bevilling af 1. september 1905, hvor Kong Christian den 9. bevilger at ansøgeren, Anne Sophie Andersen (1849-1913), og hendes brødres børn og børnebørn (i alt 15 personer), samt hendes svoger, Lars Rasmussen (1836-1884), og dennes børn (i alt 7 personer), alt i alt 23 personer, fremover må føre familienavnet Vierø.

I skrivende stund står det mig ikke klart, hvordan Willy har fået adgang til dette dokument, og hvorfor han har måttet nøjes med at skrive det af i stedet for at få en fotokopi, men jeg gætter på at årsagen er at det originale dokument har været i privat eje hos Anders Vierø, og at afskrift har været den eneste praktiske mulighed.

Kongelig bevilling til familienavnet Vierø, 1. september 1905 (original) [6 MB]

Det er sidenhen lykkedes mig at finde det originale navnebevis på Rigsarkivet i skiftesagen efter Anders Vierø, som havde dokumentet i privat eje.

Ansøgning om bevilling til at føre familienavnet Vierø

I navneforandrings-sagen fra Genealogisk Institut findes denne originale ansøgning fra Anders Vierø, februar 1905, hvori han på familiens vegne ansøger om kongelig bevilling til at føre familienavnet Vierø, mens oprindelige efternavne – Andersen hhv. Rasmussen – beholdes som mellemnavne.

Anders Vierø (1878-1953) var drivkraften i initiativet med navneforandringen og stod for alt det praktiske, herunder samling af familien, kommunikationen med myndighederne. I selve den kongelige bevilling anføres Anne Vierø (1849-1913) – Anders Vierøs tante og værge, som han boede sammen med indtil hendes død – som hovedpersonen i forbindelse med navneforandringen. Dette skyldes at hun i 1905 var den eneste tilbageværende af den ældste generation af Vierø, barnebarn af Poul Andersen (1763-1845), som var den første til at bosætte sig på Vierø.

Liste med dokumenter til Genealogisk Institut

I navneforandrings-sagen fra Genealogisk Institut fandt jeg også disse noter fra Anders Vierø, som er en opgørelse over dokumenter vedrørende alle personer, som er omfattet af den kongelige bevilling til at bære familienavnet Vierø. Der er flere udgaver af håndtegnede stamtræer, fordi nogle af de omfattede personer senere skifte mening, og ikke ønskede navneforandring.

Letter from Rosa Smalley to Anders Vierø

Dette brev fra 1938 fra Anders Vierø’s halvsøster, Rosa Smalley, beskriver et alt andet end hjerteligt forhold mellem Anders’ 3 halvsøstre i USA, samt hvordan  Anders’ mor til sine dages ende angrede, at hun ikke blev genforenet med sønnen i Gartnergade, København.

Bulletiner fra Aalborg til familie og venner, 1958-60 [63 MB (!)]

En klassisk samling af Willys talent udi tegnekunst og humor – formentlig udgivet til opmuntring af såvel Monna og Willy selv (i Aalborg) som resten af familien i Københavns-området. Bulletinerne slutter ved tilsynekomsten af Henning i 1960.

Ejner Kock, “Declaration of Intention … to Become a Citizen of USA”

Denne erklæring underskrev Willys far, Ejner Kock, i 1919, efter at han var emigreret til USA i 1916. Som det fremgår, fraskriver han sig bogstavelig talt Gud, Konge og Fædreland. I den aktuelle hjemlige indvandrerdebat ville en tilsvarende erklæring måske være nyttig i nutidens Danmark?

Ejner Kock – hed han “Kock” eller “Kok”?

Willys far, Ejner Kock – og resten af hans familie i samme generation – kaldte sig “Kock” i stedet for “Kok” – endskønt de respektive kirkebøger dokumenterer, at de var døbt med “Kok”-navnet. I dette brev fra 1928 fastslår en sognepræst fra Ulkebøl på Als (hvor Ejners far var født, mens området var under tysk herredømme), at det rette navn er “Kok”.

Kok-slægten

En koncentreret sammenfatning af stamtræet for slægten Kok, med oprindelse omkring Ulkebøl på Als, som et foreløbigt resultat af min slægtsforskning.

Vierø-slægten

En koncentreret sammenfatning af stamtræet for slægten Vierø, med oprindelse omkring Munkebo på Fyn, som et foreløbigt resultat af min slægtsforskning.

Anders Poulsen dokument 1
Anders Poulsen dokument 2

Disse to dokumenter fandt jeg i Anders Peter Andersen Vierøs (1878-1953) skiftesag. Jeg har svært ved at tyde indholdet pga. manglende rutine i at læse gotisk. Men jeg har en mistanke om at det handler om anskaffelse/overdragelse af ejendom på Vierø, da Anders Poulsen var den første i slægten til at slå sig ned på øen i 1820-30’erne.