Stormvejr i marts

I dag er det sidste dag i den første forårsmåned, marts. Selv om der har været enkelte dårlige dage, har det været en usædvanlig god måned med behagelige varmegrader. Men her på det sidste har vejret taget en drejning mod kulde – og endog sne! Det begunstiger bestemt ikke månedens eftermæle.

Jeg fik dog en enkelt travetur ud af det, men det var ikke en behagelig og god fornemmelse at holde solidt fast i køretøjet og styre det sikkert på turen. Men hjem kom jeg dog og kunne nyde eftermiddagskaffen.

Thorning’s skred mod EL

Nyeste menningsmåling viser stadig en fortsat markant tilbaggang for regeringspartiet SF, der ville miste 6 pladse i Folketinget, hvis der var valg i morgen. S ligger fortsat på niveauet under 20%. EL fægter frem til nu 9% af vælgerne.

Der kan ligge mange komplicerede grunde til, at det politiske billede har udviklet sig således.Men er det et reelt og retvisende tegn på, at Danmeak udvikler sig så stærkt på venstrefløjen?

Jeg mener, at en del af årsagen ligger hos Helle Thorning.Schmidt, der med sin inderlige forbrødring med  Villy Søvndal, fik iværksat nogle nye politiske bindinger.

Hun ville få løst nogle indre problemer i S med sin højre- og venstefløj i partiet, ved at ‘outsource’ venstrefløjen til SF. S-venstrefløjen var formentlig ikke venstredrejet nok for SF; og derfor skete i SF en forstærket venstredrejning. Til gavn for EL.

Danmark er nok ikke modent til en sådan venstre-venstredrejning, Som Thorning og Søvndal troede på, og det høster EL og også V point på.

Samsø i front

I den sidste tid har en verdens bevågenhed hvilet over vor lille Kattegatø, Samsø. Delegationer fra store dele af verden, har været på besøg, og internationale aviser har beskrevet de forsøg og den korpsånd, der er på øen.

Årsagen ligger i det full-scale forsøg, som samsingerne er i gang med. Forsøget har som mål, at gøre Samsø til et CO2-frit samfund. Med sin isolerede beliggenhed og en passende befolkning på ca. 4000 mennesker går forsøget ud på at skabe et bæredygtigt samfund – uden anvendelse af energi fossile kilder udefra. Øen skal klare sin egen energiforsyning med vindkraft, halm, biomasse osv.

Det er et storstile projekt, der nu vil få støtte i den kommende finanslov. Min bror, der har sort kendskab kærlighed til netop Samsø, ville sikkert have været en af ildsjælene i disse revoutionerende forsøg, hvis han kunne have fortsætte sin Samsø-tilværelse.

Lykkens dør

Kierkegaard skriver et sted, at lykkens dør ikke går udad, så man kan ved at bruge sine kræfter kan sprænge den op

Min aktuelle erfaring med den stedlige kirkegårdslåge, har givet mig en modsatrettet erfaring. Kirkegårdslågen smækker i med en sådan opsparet kraft, at man får et mærkbart smæk i ryggen, fordi man ikke hastigt nok kan nå at komme i sikkerhed med sig selv og rollator, inden den smækker i med et kraftigt og hørligt knald. Det er som om man på denne uvenlige manér er sparket ud af kirkegåden – måske endda helt ud af Folkekirken.

Netop forleden fik jeg et sådant uvenligt stød i ryggen, så jeg i flere dage har haft følelige rygsmerter.

Jeg fatter det dog fra den positive side. Jeg er åbenbart ikke ønsket permanent på kirkegården endnu, og må fremdeles trives med trængslerne uden for en stund endnu

Rotary og ‘Mine Cirkler’

I en betragtelig del af mit arbejdsliv har jeg været aktiv medlem af Rotary. Det var i Aalborg Vestre Rotary Klub.  I Aalborg eksister der fire klubber, hver på en størrelse mellem 50 – 80 medlemmer.

Rotary er, som navnet antyder, en klub, hvor alt roterer. Hver klub ledes af en bestyrelse med en præsident i spidsen. Bestyrelsen med sin præsident vælges for et år ad gangen. I klubben må kun optages ét medlem fra samme fagområde. Møderne afholdes ugentligt omkring en frokost, hvor man ved hvert møde har en ny sidemand. Ja, det roterende element går igennem klubbens virke i alle forhold. Medlemmer kommer fra alle grupper: læger, advokater revisorer og ellers alle andre faggrupper

Jeg føler, at medlemsskabet har givet mig mange, gode kontakter, ikke mindst til ledere inden for andre fag, hvis problematikker man fik en ganske god forståelse for. Hvis man kom til et møde. og var nedbøjet over, at ens hverdag i firmaet havde drillet grusomt, så skulle det snart vise sig, at sidekammeraten havde haft endnu værre oplevelser. Så blev ens egne problemer gerne mindre i den sammenligning.

Ved hvert ugentlige møde holdt et medlem et klubben et 3 minutters langt indlæg, der ikke blev diskuteret bagefter. Desuden måtte man som nyt medlem holde et ‘ego-foredrag’ om sig selv, for at kunne præsentere sig over for kammeraterne.

Mit indlæg i den forbindelse havde titlen ‘Mine Cirkler’, og kan læses her.

Musikhus i Aalborg

På mange forskellige områder har jeg lagt mine kræfter gennem mit lange arbejdsliv. Det meste har dog ikke sat sig holdbare og varige spor i historien, men er gledet ud i den naturlige glemsel.

Så meget desto mere glæder det mig, når jeg fire gange årligt får tilsendt det lille, upretendiøse blad, SYMFO-NYT, fra foreningen Aalborg Symfoniorkesters venner.

Såvel foreningen som bladet har jeg været med til at levendegøre. Bladet er nu på sin 21. årgang og stadig levende og fyldt med interessante artikler om orkesteret.

Bladet bringer i det sidste nummer en artikel om det musikhus, vi kæmpede for. Det er nu ved at blive en realitet, der er ved at være godt på vej mod færdiggørelse.

Stort engagement fra musikvenner, bidrag fra fonde og virksomheder har gennem de mange år støttet projektet.

Jeg konstaterer nu, at bygningsværket bliver forsynet med et stort koncertorgel, der både vil komme koncerter, koservatoriet og orkester til gavn.

Orgelet bliver et af Danmark’s største og er doneret af *Den Obelske Familiefond’.

Sommertid

Så er på tide igen at stille på husets ure. Det har i år næsten givet en dejlig følelse, nemlig at en dejlig sommer er i vente. Ja, det gælder specielt, om at lukke den skinbarlige sommer ind i stuerne og haven. Er det nu for at fejre sommerens snarlige indtog, at solen har skinnet fra morgenstunden. Eller er det blot en reklame for, hvor skøn en sommerdag i 2012 kan blive.

Personligt har jeg været huset igennem for at stille alle boligens klokkeværker en time frem. Det skulle jo give flere lyse timer for os alle. Jeg følte det ikke som et særligt savn, at jeg denne gang ikke skulle stille det besværlige ur på Peugeot’en.

I dag har man for alvor fået tro på, at det bliver sommersol over Danmark endnu en gang.

Forårsklar have

På trods af. at solen ikke er så synlig og strålende i dag, har det været et skikkeligt vejr. Jeg har dog valgt en indendendørs hjemmedag, da min ryg ikke er mig særligt venligt stemt lige i tiden, Faktisk må jeg holde nogle smerter nede med Panodiler.Forhåbentlig er det en ting, der forsvinder hurtigt igen.

Som en slags ambassadør for det kommende forår kom min havemand og rensede gårdhaven for nedfaldne blade og  andre uhyrligheder. Så nu har jeg udsigt til en virkelig præsentabel gårdhave, som jeg kan være stolt af. Samtidig har han stillet havemøblerne frem – son påmindelse om, at urene også skal stilles en time frem i nat, da vi så går over til sommertid.

Autencitet

Et nyt ord har banet sig vej ind i sproget, nemlig ‘autencitet’, der betyder ægthed. Det benyttes aktuelt fortrinsvis i forbindelse ned politiske personers adfærd. Specielt påpeges det, at vor statsminister, Helle Thorning-Schmidt,  ikke er i besiddelse af autenctet. Man føler ikke, at hu inderst inde selv tror og virker for sin sag – i hvert fald føler man ikke, at hun brænder for sagen på en sådan måde, at det får vælgerne til begejstet at følge hende.

Det samme kan siges on Søvndal, der opfattes som politisk utroværdig. Han må nu nærmest føre en udenrigspolitik, der er direkte modsat hans partilinie – og formentlig også stik imod sine egne indre synspunkter.

Mette Frederiksen scorer point ved at være autencisk. Det ses bl. a. gennnem hendes positive meningsmålinger, hvor hun ligger højt over sin statsminister. Pia Kjærsgaard og Søren Pind er vel også eksembler på ægte forkæmper for det, de tror på.

Fyring i SKAT

Skatteminister Thor Möger Pedersen fyrede i går sin departementchef i skatteministeriet, Peter Loft. Nok er Loft viklet ind i undersøgelsen af Thorning’s skattesag, men det vækker alligevel politisk undren, at fyringe er sket, efter at ministeren tidligere har udtalt stor tillid til ham.

Nu er tilliden vekslet til mistillid. Er det en politis afgørelse. Vil Thorning forhindre, at dele af hendes skattesag kommer for meget i fokus i kommisionens undersøgelser, som jo skal offentliggøres. Der er ikke fremkommet dybdeborende teorier fra medier eller kommentatores side. Måske hænger det noget sammen med det udvidede ‘særdeles vigtige’ ministermøde, dagen i forvejen på Marienborg.

Skal dr lægges ‘loft’ over noget?