Willy Kok > 2012 > januar

januar 2012

Budget-disciplin

  • af

I bestæbelserne for at rette op på den sejlende økonimi i mange af Eurolandene blev der i EU i aftes vedtaget en budgetlov, der indebærer en stram overordnet styring af de enkelte landes økonomier. En budgetkommisær vil have til opgave at følge landenes økonomiske udvikling tæt. Der er stor opbakning til ordningen, hvor kun Storbritannien og Tjekkiet står udenfor. Enigheden markerer en sejr for det danske formandsskab i EU.

På hjemmefronten er der også stor enighed om, at Danmark skal være med i denne pagt, selv om dansk økonomi ikke er i en faresituation. Partier som DF, EL og Lib. A. mener, at der skal en folkeafstemning til, for at Danmark kan afgive sin suverenitet til EU. Overskridelse af budgetterne vil udløse bøder af anseelig størrelser til EU-kassen.

Også denne dag har været præget af et strålende – men koldt – solskinsvejr. Men stærke vejrmeldinger varsle snarlig kulde med sne og ekstreme  frostgrader.

Nu kommer vinteren med sne

  • af

Tager man dagens solskinnende dagslys for pålydende, så blive man vitterligt snydt.. Det kolde, solskinsvejr, der giver indbyggede løfter om snarlig forårstid, afløses allerede i den kommende uge af udbredt snevejr med alle de gener, som det medfører.

Vi må indstille os på et smerteligt vejrskifte. Naturligvis ikke en overraskelse, da det efterhånden er blevet kyndelmisse, som er det tidspunkt, hvor bonden konstaterer, om vinterens foderbeholdning er tilstrækkelig til at dække resten af vinterens behov. Halvdelen af høsten skal helst være tilbage ved kyndeelmisse.

Den korte avis

I dag gik Jespersen og Pittelkow’s længe adviserede, kortfattede avis på vingerne. I en kompakt version vil dette organ, dagligt fra søndag til torsdag bringe relevante artikler i kort form. Angiveligt som modpol til avisernes mere fyldige og omfattende behandling af nyhederne.

Initiativet har været imødeset med stor spænding, og det skal blive interessant at konstatere, om det viser sig at være en levedygtig nyskabelse. Indtil nu har det ikke været kommenteret af de bestående trykte medier.

Den korte avis’ første udgave bragte ikke nogen sensationelle artikler frem. Et interview mwd Lars Løkke Rasmussen, og en Pittelkow-analyse om, hvorledes Helle Thorning-Schmidt har vanskeligt ved at erobre dagsordenen og vælgergunsten i meningsmålingerne.

Tobinskat

  • af

Et nyt ord er aktuelt blevet almindeligt i den politiske terminologi. Det er begrebet ‘Tobinskat’. Betegnelsen dækker over en afgift på værdipapirhandler. Med andre ord en slags ‘moms’ på denne slags omsætning, der hidtil har været friholdt for afgifter. Navnet ‘Tobinskat’ skylde forslagsstilleren til denne skat, nemlig nobelpisøkonomen James Tobin.

Formålet med skatten er at begrænse den kortsigtede spekulation i kurspleje på aktier og obligationer. Tyskland og Frankrig foreslår, at EU indfører Tobinskat i EU. Danmark har indtil nu været modstander af en sådan indførsel og påpeger, at en Tobin-skat må være international, da børsforretninger er særdeles grænseoverskridende på verdensbasis.Børshandler kan nemt flyttes til attraktive børser andetsteds på kloden. Der er iøvrigt stor usikkerhed, om skattens indvirkning på beskæftigelsen. 

Danmark er under pres fra EU – og også politisk internt – for indførsel af denne skat, som positivt vil medvirke til skatteindtjeningen. Margrethe Veestager, som Økonomiminister har hidtil fastholdt et nej til skatten, men ser  nu ud til at ændre beslutninge på grund af pres fra sit radikale bagland.

Fredags tanker

Så er det fredag med hjemmeklipning. Formiddagens udsigt til snevejr ser her ved eftermiddagstid heldigvis ud til at blive en meteorologisk forbier. Solen går endnu en gang ned i en skøn, klar himmel, der kun er delvis dækket af et silketyndt skydække. Men kuldegraderne synes at være forberedte, så kommende sne kan få lov til at blive liggende i dagevis. Dagene her ved udgangen af januar er blevet mærkbart længere. Almanakken viser også, at dagen nu er tiltaget med en time og femten minutter.

WEF-møde i Davon

The World Economic Forum (WEF) kender vi herhjemme nærmest i forbindelse med Helle Thorning-Schmidi’s opfindsomme skattesag. som i lange tider har fyldt op i medier og debatter. Stephen Killock er foruden at være ægtefælle til statsministeren også direktør i  WEF, der metop i disse dage afholder sit årlige møde i Davon i Schweiz, hvor en betragtelig del af verdens ledere og økonomer er samlet for at give bud på verdens økonomisk og polititiske problemer.

Diskussioner på mødet stiller spørgsmålstegn ved, om kapitalisme i dens nuværende udformning er den rette vej fremover. Udviklingen i både USA og Europa afslører, at man nok skal være varsom med at liberalisere for meget. Staterne må kunne gribe ind i systemet og eksempelvis være i stand til at kunne justere eksempelvis banksystemet.Life is a mystery

  • af

Herdis har en veninde fra lærertiden på skolen – lad os kalde hende Laura. Hun er en gæv pige med rødderne solidt foankret i molbo-jorden. Skønt der er en aldersforskel på op mod en snes år, og Laura det meste af tiden har været bosat i USA, er venskabet med kollegaen stadig lige varmt. Personlig er jeg så heldig og privilligeret, at jeg også er kommet ind under denne ‘venskabs-paraply’.

Efter et giftermål med en amerikaner levede Laura i USA i Colorado på tærklen til det store vilde Vesten med sin familie, der udvidedes med to børn. Hun havde i hjertet et ønske om at vende hjem til Danmark. Hverdagen bestred hun som lærer, specielt inden for området med tosprogede børn, som er en følge af mexikansk indvandring.

Gennem årene har Laura i e-mails fortalt om store og små ting fra sin hverdag. På sin egen måde har hun formået at få sin tilværelse levendegjort for andre på grund af sin gode fortælleevne. Herdis og jeg besøgte familien i Grand Junction for fem-seks år siden.

Da ægteskabet blev brudt for et par år siden, blev hjemrejseplanerne helt realistiske. Krisen gjorde det umuligt at finde jobmuligheder som lærer i Danmark, men Laura fik stilling på en handelshøjskole i Grønland. Her tager hun fat med samme stædighed, livsglæde og positivitet, som forhen. Hendes beretninger er lige læseværdige og sprudlende, omend rammerne er ændret fra ‘det vilde Vesten’ til ‘det kolde nord’.

Gennem Laura’s beretning føres man ind i Grønlands verden på en egen nærværende måde. Hendes journaler er læseværdige og spændende lige fra hundeslæderejser og til beretning om skotilbehør, der får fodtøjet til at opføre sig som pikdæk på fourwheel drive on legs. Laura er en oplevelsens pige, der lever op til denne sætning i hendes nylige beretning: “Life is a mystery, and how lucky we are to being part of it!”

Militære sejre

Danske soldater har i se seneste mange år været aktivt indblandet i krigshandlinger. Såvel i Afghanistan  som i Libyen har soldater og piloter gjort en heltemæssig indsats. Resultaterne er heller ikke udeblevet.

I Helmand-provinsen i Afghanistan er forholdene for civilbefolkningen nu så sikre, at bønderne har kunnet genoptage deres daglige arbejde på markerne. Det har resulteret i en stærk stigning i valmuehøsten – og derved til bøndernes forøgede indtjening ved opiumssalget.

I Libyen splittes sammenholdet mellem de oprørsgrupper, der stod sammen om at styrte diktatoren, Gaddafi. Nu dominerer meldinger om optrappende – nærmest fjendlig – uenighed mellem de forskellige oprørsgrupper.

Blå politik i rød indpakning

  • af

Den nuværende politiske situation er kendetegnet ved, at regeringen arbejder med reformforslag, der i stadig højere grad er kopi eller i hvert fald genspejling af de initiativer, som den blå blok havde på tegnebrættet før valget.

Regeringen er i  tiden efter valget blevet straffet for løftebrud på de enkelte partiers udmeldinger før valget. De konfronteres stadig med de aktuelle faktiske forhold. Det er i offentligheden næsten fasttømret som utilgivelige løftebrud, som efterhånde antager en ganske lang liste.

Den nuværende opportion belønnes i meningsmålingerne for det dårlige image, regeringen har pådraget sig. Ikke mindst mod den forstærkede indflydelse, som Enhedslisten har fået. Indtil nu har man passivt set til uden i væsentlig grad at markere sig politisk. Man må vist alligevel forberede sig på en strategi, der kan anvendes, dersom de politiske målinger ændres.

Søndag før frostuge

Søndag med noget beskedent snevejr indimellem. Den langvarige lune, snefri periode ser nu ud til at være slut. Vi kan nu se frem til en uge med frostgrader dag og nat.

Det er triste meldinger, der kommer fra Libyen. Blot et par måneder efter opgøret med Mammar Gadaffi, er uenigheden mellem de sejrende oprørsgrupper brudt ud i lys lue, og den midlertidige ledelse af landet er sat på porten. Det har naturligvis hele tiden stået klart, at den aktive oprørsbevægelse, der som første mål havde fjernelse af diktatoren på programmet, bestod af grupperinger af særdeles forskelligartet observans. Desværre synes dette fælles mål ikke at være stabilt nok til at understøtte en basis for at grundlægge et bæredygtigt overgangsstyre for fremtidig demokratisk ledelse af landet.