Willy Kok > 2011 > december

december 2011

Jule stand-by

Nu er det ved at blive jul. I morgen rejser jeg af sted til Ebeltoft. På forhånd tak til Anne og Henning, der har tilbudt ar transportere mig det største stykke vej op til Sjællands Odde. Herfra losses jeg om bord på Mols-færgen, der forhåbentlig i bliden bør ekspederer mig til Ebeltoft, hvor Herdis pligtskyldigt skulle være klar til at hente mig og føre mig ind i juletidens lykkeland. Tak til alle, der gør min juleferie mulig.

Jeg glæder mig selsagt til dette frikvarter i den daglige trummerum, Ikke mindst fordi det falder i en festlig stund, hvor der foruden jul også er fødselsdag og nytårsfest-

Min blog sætter jeg på stand-by, julen over.

Rettigheder og pligter

  • af

I den sidste tid har man læst, at socialt bedrageri totalt andrager mlliardbelø i det offentlige budget. Hvad skyldes det? Er danskerne som sådan blevet mere usolidariske, kriminelle og udspekulerede? Skyldes det mon ikke i højere grad den måde, som sociale love er blevet skruet sammen på efterhånden i mange årtier. Vi har efterhånden et væv af systemer, der dølger over de mest vidtgående situationer. Alle borgere har på en eller anden måde sugerøret nede i den fælles pengetank. Det forøger spekulation for at få snabelen endnu dybere ned. Danskere er jo et opfindsomt folkefærd, så det skorter ikke på energi for at finde lukrative sprækker i systemet.

Hele det nuværende sociale system er gennem årene vokset op med et knopskydning på knopskydning til det uoverskuelig kompleks, vi har i dag. Mon ikke at der efterhånden ville være behov for at etablere en samlet og grundig revision af hele dette uoverskuelige ‘tag-selv bord’. Trænger regler for børnebidrag, boligstøtte og andre ydelser ikke til at få et seviceeftersyn? Jagten på socialt snyderi er vanskelig og kostbar. Kræfterne burde vel hellere indsættes på lovgivning, der udelukker snyderiet, inden det opstår.

Spindoktorer undersøges

  • af

Folketinget vedtog i dag, at hele spindoktor-området skal undersøges. Forslaget kom fra Dansk Folkeparti, men blev kraftigt imødegået  af S-SF, der mente, at de nugældende regler for spindoktorer var tilstrækkelige. Imidlertid ønskede deres parlamentariske støtteparti, Enhedslisten, også at støtte forslaget om spindoktorernes virke, og derved mistede regeringen opbakning til deres modstand, idet de havde alle øvrige partier imod sig. For ikke at tabe både  politisk ansigt og tabe en afstemning,, endte S-SF med også selv at stemme for forslaget. Regeringen har iørigt indledt deres regeringsperiode med en særlig stor assistance af spindoktorer.

Pakke rygsækken

  • af

Dagen begyndte flot med godt,solrigt vejr til min formiddagstur. På vejen mødte jeg min nabo, som vil holde min matrikel inden for lovens rammer under min juleferie. Vi sludrede en stund om nyheder i kvarteret over en pilsner i alrummet. Ellers er dagen gået med begyndende rygsækkepakning.

Det fine vejr afløstes dog i eftemiddagstimerne løb af et forrygende regnvejr. Det resulterede i, at Henning forbarmede sig over mig og gav mig et lift til en hyggelig aftenspisning på Drejvej.

Bedre med regn fremfor sne

  • af

Det ragner i dag i store mængder. Det er dog godt, at det er vand, der kommer ned ovenfra – og ikke sne. Dette her løber jo glædeligvis af egen og tyngdelovens lov ned i den nærmeste kloak, og er dermed ude af sagaen. Vi kan vist desværre ikke regne med, at disse, næsten ‘paradisiske’ forhold vil vare ved hele vinteren igennem.

Helle Thorning-Schmidt kan i dag fremvise den laveste tilslutning – under 20% – til socialdemokratiet. Det niveau er ikke præsteret nogen sinde før i partiets historie. Derimod fører den blå blok stadig i meningsmålingerne. Kommentatorer, der jo altid er bagudrettede kloge, peger på, at Helle og Søvndal i hele deres opportionstid har ført en kontinuerlig ‘valgkamp’ uden samarbejde med regerinspartierne. Der har skabt fjender fremfor venner blandt ppartierne. Ligeledes vurderes det, at Helles skattesag – omend den ikke direkte er rettet mod hende – alligevel holder liv i et folkeligt spørgsmål, om Helle’s og hendes gemals succec med at glide sig så billigt som muligt gennem systemet. Helle er vel ikke blevet accepteret, som ‘en af vore egne’ af gamle socialdemokrater. Der skyldes stadig svar på Skat’s frifindelse af skattesagen. Hvad dækker sig i de mange hemmelige sider i afgørelsen? Er parret muligvis ‘proforma skilt’ eller lignende, som der er nogle, der antyder.

Mild december

  • af

Endnu en skøn vinterdag med sol og vindstille, bliver det mon snart den sidste? Jeg fik da gennemtravet mit hjemmekvartér to spændende gange. Hilst på beboere i området, og ikke mindst på min nabo, der i det sidste halve år har hjulpet med at holde have og fortov. Han lover også at klare vinterfortovet ryddet under mit fremtidige rejsefravær.

Kærkomne julehilsner begynder også at dukke op. I dag en hilsen fra en nær kollega, der nu også har nået pensionen. Han fortæller om, hvorledes det er at blive bedsteforældre i hurtigt tempo. Desværre har de unge familier bosat sig i udlandet, så den nære kontakt med børnebørnene ligger noget fjernt for bedsteforældrene.

Interne regeringsproblemer

  • af

Udenrigsminister Søvndals udmelding om Danmark’s forhold til den fremtidige EU-konstellation er blevet modtaget meget kritisk af resten af regeringen. SF mener ikke, at Danmark skal søge samarbejde med Euro-landene. Det er dårligt politisk håndværk, og usolidarisk over for den øvrige del af regeringen. Således er Mariánne Jelveg fremkommet med en sønderlemmende kritik fra De Radikale. Thorning holder først møde i europaudvalget på tirsdag. Søvndals udmelding må være en ubehagelig streg i regningen for hende.

Ekstrabladet har interesseret sig i de nærmere detailler i Henrik Sass Larsen-sagen. Avisen godtgør nu, at der har været møder dagen før Sass bad sig fri for ministerembedet. Således har Thorning været vidende om sagen på et tidligere tidspunkt, end hun har oplyst offentligt.

Jule-korrespondance

  • af

Jeg har som bekendt planer, om at fejre jul og nytår sammen med Herdis. Lene og Kristian, samt Lene’s forældre i Ebeltoft i år. Derfor er det om at få has på julehilsehalløjet i god tid. Det lykkedes tilnærmelsesvis i dag med færdigskrevne breve i postkassen, mails til dem, der er på Nettet, og med telefonens hjælp til andre familievenner og bekendte. Det sidste er ikke helt dårligt. Man får en hel del nyt og synspunkter med, som ikke opdateres i de formelle julekort og breve.

På den politiske scene gennemdrøftes nu spørgsmålene omkring de nye krav omkring EU-økonomien, der blev rejst i forbindelse med weekendens topmøder. Spørgsmålene vil blive drøftet mellem partierne førstkommende tirsdag, men allerede i dag kommer udenrigsminister Villy Søvndal ud med et særstandpunkt, der på forhånd går imod sin statsministers synspunkt. Han foreslår , at Danmark skal holde sig ude af den foreslåede pagt. Søvndal er i klemme mellem den regering, han er minister i, og sit uregerlige bagland, der er imod EU. Hans særstandpunkt vil utvivlsomt skabe interne problemer i regeringen.

Storm over EU – og over Danmark

  • af

EU har i det sidste døgn været ude for den værste krise i hele sin levetid. Unionens financielle situation bliver mere og mere uholdbar, især på grund af den skrantende økonomi i de sydlige lande i samarbejdet. Tyskland og Frankrig har fremlagt en plan for strammere budgetstyring og overvågning af de enkelte landes økonomi. England har, som det eneste land, kategorisk modsat sig en sådan model. Nu forsøges opnået enighed om, at de øvrige lande slutter op om euroen – også for de lande, der hidtil har stået udenfor. Det kræver dog vedtagelse i disse respektive landes parlamenter. Disse 17 lande må konsultere deres hjemlige befolkning om deres stillingtagen til deltagelse i det fremadrettede økonomiske samarbejde. Der er ialt 27 lande inden for EU. Mellem de 17 lande,der står uden for euro-samarbejde er Danmark, der desuden har en række forbehold over for EU-samarbejdet. Mon vi skal have valg om euro’en?

I dette døgn har en rasende storm igen hærget Danmark og bl. a. hindret mig i at komme ud på gader og stier. Der er dog stadig varmegrader i luften. Den ufrivillige indespærring er dog kommet julehilser -både mails og brevskrevne til gode.

Torsdag aften

  • af

Denne aften er helliget politik på begge TV-kanalerne. Der er både ‘Debatten’ på DR 2, med Clement Kjærsgaard, ‘Jersild live’med Jersilds live-program på DR 1, og til sidst ‘Deadline’ på DR 2. Man er ‘mæt’ og tung i hovedet. når man efter en sådan politikfyldt aften lægger sit hovede til rette på hovedpuden.

EU er ude i sithidtil  største stormvejr. For at redde Euro’en foreslår Tyskland og Frankrig en særdeles stram styring af de enkelte landes budgetter og økonomi. Det vil give anledning ti intense dræftelser landene imellem i de nærmeste dage. I værste fald kan det ramme EU’s fælles valute,Euroen, som dog flere lande ikke er med i – der iblandt Danmark.