Willy Kok > 2011 > oktober

oktober 2011

Min 84’års fødselsdag

  • af

Jeg havde i dag 84’års fødselsdag og modtog mange hilsener pr. mail, breve og telefon. Herligt at få opdateret den overlevende venneskare ved en sådan lejlighed. Jeg fik en ønsket gave fra min familie i form af en fuglekasse til havens musvitter, Jeg har igennem årene lagt beboelse til adskillige generationer af musvitkuld. Det er morsomt at følge dette fugleliv, og jeg får nu mulighed for at fordoble fornøjelsen.

JOJO

  • af

Mine brødres og mit hjem var som bekendt i Struenseegade på Nørrebro i København. Det var et byggeri fra 1920’erne – opført af Københavns Kommune med datidens kendte arkitekt, Povl Baumann, som udformer af
projektet. Det blev i datiden et skoleeksempel på rationel løsning af boligsituationen med sunde, miljøvenlige og fremtidssikrede muligheder for at løse arbejderstandens boligproblemer på. Det blev et projekt, der stod i skærende
kontrast til det spekulationsbyggeri med usunde, trange boliger i tætpakkede baggårds-kaserner, der hidtil havde kendetegnet Nørrebro-bydelen. I dette nbyggede hjørne af kvarteret ud mod det hidtidige baneterræn blev der skabt
lyse og luftige boliger med brede gader og tæt ved pladser og parker.

Kommunen har for noget tid siden solgt hele Struenseegade-området, og de 500 lejligheder fungerer aktuelt som
andelsboligforening, A/B JOJO. Navnet JOJO hentyder til, at de fire karrérer set fra luften danner disse bogstaver – ja, der er kommet nye tanker og idéer til gaden. Fjerdesals-lejlighederne får mulighed for at kunne udbygge
lejlighederne med et værelse ovenover, ligesom man kan få tilladelse til at sammenlægge lejligheder. Det er spændende muligheder, der får udløsning i vort gamle kvarter, som synes at blive et attraktivt bosted tæt ved Københavns centrum og som samtidig er nabo til byens mest grønne områder. Jo-Jo, der sker stadig noget i Struenseegade.

Hellig Kors Skole

  • af

Under mine  brødres besøg kommer der hyppigt nostalgiske emner på bordet, navnlig om barndommens kvarter og  skolen. Jeg har efterfølgende søgt på Nettet, om der foreligger facts om den gamle skole. Det viser sig overraskende, at den oprindelig er startet som en friskole.

Skolen blev oprettet som friskole i 1895 under navnet Hellig Kors Kirkes Skole. I 1915 blev skolen kommuneskole, da
borgerrepræsentationen besluttede at ophæve betalt skolegang og skellet mellem betalings- og friskoler forsvandt. I 1941 skiftede skolen navn til Hellig Kors Skole. Den 1. april 1945 blev Hellig Kors Skole beslaglagt af den tyske
besættelsesmagt, der benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 20. december 1945. 1. august 2008 blev skolen sammenlagt med Blågårdskolen under navnet Blågård Skole. Skolen ligger i et kvarter med mange indvandrere og kæmper nu for at undgå, at danske forældre sender deres børn i privatskole.

I min gamle karakterbog fra 1/8 1934 står der i skolens stempel ’Kommuneskolen ved Hellig Kors Kirke’.

Jeg omtalte også om ’Linoleumshuset’, den prægtige bygning med en unik murstensfacade. Bygningen er blevet fredet, og jeg har tidligere beskrevet den i min blog. Det kan læses ->her.

Brødrebesøg

I forbindelse med min forestående 84-årige fødselsdag den 31. oktober havde jeg inviteret mine to brødre og deres piger. Jeg er glad for, at jeg fik benyttet denne lejlighed til at kunne samles endnu en gang. Flere og flere faktorer vil fremover forhindre,, at vi kan samles så ofte, som tidligere. Det skyldes naturligvis afstandene og problemerne med at komme rundt. Kørekort og den mobilitet, der er forbundet hermed, er indskrænket – det er nu blot Ellen, der efterhånden har hånden på rattet. Men der er også andre faktorer, der hindrer hyppige sammenkomster. Helbredet i broderkredsen er ikke mere det samme, som det var en gang, og det går desværre nok den forkerte vej.

Men det er dejligt at få snakket sammen og få udvekslet synspunkter, dels on de sygdomme og skavanker, som følger med årene og dels, om litterære og filosofiske emner, som heldigvis holder de grå hjerneceller i gang. Barndoms- og ungdomsoplevelser er altid tilbagevendende emner på agendaen. Fx. om den gang vi legede ved Ladegårdsåen, der nu gemmer sig under en fire-sporet motorgade.

Jeg læser lige nu, at der er planer om at frilægge åen igen, dersom den omtalte betalingsring bliver virkelighed. Det vil give frisk luft til Nørrebro-folket, som en ’byens lunge’. Samtidig vil det være et ideelt supplement til kloaksystemet i forbindelse med ekstremvejr.

EU-redningsplan

  • af

Nu er der igen på højeste niveau i EU vedtaget en redningsplan for at forvare tilliden til Euroen ved at hjælpe den skrantende græske økonomi. Et stort engagement er lagt i hænderne på bankerne, der må nedskrive græske obligationer med 50 %. Man må håbe, at man med dette det seneste udspil kan få afværget den truende græske konkurs og få genskabt tilliden til Euroen. Der synes dog at være stor usikkerhed om den økonomiske fremtid i EU – hovedsagelig baseret på de finansielle forhold – særlig i de sydlige regioner. Redningen af økonomien i EU understøttes i det hele taget i udstrakt grad af Tyskland, hvor vælgerbefolkningen efterhånden er modstandere af, at være redningsplanke for den uansvarlige økonomi i de sydlige EU-lande. Men med den nuværende gennemgribende hjælpepakke er man endnu en gang kommet over et kritisk punkt og afværget en katastrofal mistillid til Euroen.

EU-spænding

På denne kolde og mørke efterårsdag var det småt med udendørs aktiviteter. Hjemmehjælpsdag med endnu en ny fra korpset. Forsøg på traveture blev afkortet af begyndende regnbyger. I EU er redningsplan for Grækenlands økonomi endnu engang på tapetet, og der forventes nu en endelig løsning på problemet, hvor bankerne må nedskrive de græske obligationer med 50 %.

Pressemøde i oktobersol

  • af

Atter en solfyldt oktoberdag. Jeg nød den med en tur til SuperBest for indkøb til min lille brødre-frokost på fredag i anledning af mine nu henrundne 84 år. En frisk tur i det noget blæsende vejr. Til lykke til Monna’s kusine, Else Margrethe i Jyderup, der i dag fylder 84. Vi er jævnaldrende.

Vor statsminister, Helle Thorning-Schmidt, holdt sit første, ugentlige pressemøde i dag. Hun har ubestrideligt gode talegaver og en god retorik. Det dækker dog over et meget tomt budskab. Hun evnede ikke at sætte en fremsynet dagsorden fot regeringens politik. De svegne valgløfter blev udelukkende undskyldt med, at der kræves 90 mandater, for at de kunne gennemføres. Årsagen til landets dårlige økonomi skyldes det negative regnskab, som den forrige regering har efterladt. Den nuværende situation indebærer, at vi må spare på alle felter. Hun gled elegant over ethvert kritisk spørgsmål ved endeløse gentagelser.

Nyeste meningsmåling viser yderligere nedgang for S, der nu tangere et nyt lavpunkt på 20 %, Blå blok ville have 94 mandater, hvis der var valg i dag. Mod rød bloks 81 %.

Jordens befolkning

  • af

På denne tid vil antallet af mennesker på jordkloden være steget til 7 milliarder. For bare 50 år siden lå tallet på 3
milliarder, så befolkningstilvæksten sker med en fantastisk hastighed.

Der er mange faktorer, der er årsag til denne  udvikling. Højere gennemsnitlig levetid, sygdomsbekæmpelse og sundere levevis. Det er en udvikling, der er  bekymrende for fremtiden på grund af den menneskelige påvirkning af klima, drikkevand og øvrige ressourcer.

Det er naturligvis i de fattigste regioner, at tilvæksten er størst, og der er ingen tvivl om, at det bliver nødvendigt at indføre en mere intensiv brug af prævention for at begrænse denne befolkningsvækst. Traditioner og religion stiller sig dog hindrende i vejen for sådanne tiltag.

Oktobersmil

Vejrguderne er i et enormt godt humør og smiler med sol og blå himmel i disse efterårsdage. Solskin fra skyfri, blå himmel pryder efterårsferiens sidste dag. Dagen afsluttes med et Lasagne-måltid på Drejøvej.

Oktobersol og EU-økonomi

Vejret har givet os en efterårsgave i disse dage med et dejligt, solrigt vejr, som vi knapt har fortjent. Man glemmer næsten helt de store problemer i verden, Grækenlands finanskrise og Libyens fremtidige tilværelse efter Gaddafigs død.