Willy Kok > 2011 > april

april 2011

Generationsskifte

Vort kvarter her i Røglevænget har gennem det sidst årstid gennemgået en aldersmæssig forandring. Igennem mange år var det hovedsagelig ældre ægtepar, der flyttede hertil. Det var i udstrakt grad villaejere, der efterhånden ikke magtede store haver og huse, der fristedes af de pensionist-venlige huse med de minituøse gårdhaver.

Nu er blevet et helt andet og forynget klientel, der flytter ind. Det er nu unge børnefamilier. Det giver en ny og anderledes hverdag i området. De store veludrustede legepladser, som i årevis har ligget uudnyttede hen, er nu blevet indtaget af en skare af børn og unge forældre. Det er vel en naturlig udvikling i alle sådanne områder, at beboerne stort set følger generationernes gang – fra ungt kvarter til søllbryllupskvarter. Jeg fremstår dog fortsat som en af de længstboende, der med min rollator gennemkrydser område daglig og påsér, at alt går redeligt til.

Royalt, britisk bryllup

Er der noget, der i den grad kan optage folkemasserne, så er det, når der er begivenheder i det kongelige. Aktuelt er det i det britiske kongehus, det sker. Prins William og Kate Middleton fik hianden i dag i Westminster Abbedy. Det har været en begivenhed, der har bjergtaget den ganske verden.

Til lykke til Vendel, Herdis’ broder, der i dag passerer de 79 år.

Min gamle skolekammerat, John Gabrielsen, har også fødselsdag i dag. Da jeg ringede for at ønske til lykke måtte hans kone meddele, at han var kommet på hospice og derfra kommet på plejehjem. Man oplever ikke så sjældent, at ophold på hospice giver nyt positivt livssyn. Det må være de rolige, trygge forhold, som ligger langt fra de støjende dage på sygehusene,

Der hersker stor spænding om et salg af en del af koncernen, Danico, til den amerikanske gigant Dupont. Et salg på over 30 mia, der vil forgylde både aktionærerne og bestyrelsen. En væsentlig del af aktionærerne er dog ikke interesserede i at sælge deres aktier, så meget tyder på, at salget ikke bliver til noget i denne omgang. Danisco fremstiller enzymer, stabilatiorer og emulgatorer. I nogen grad tilsvarende område, som et mindre Juelsminde-firma, Palsgaard, opererer i.

Knækpoesi

  • af

Det var min bror, Bent, der forleden ledte mig ind på begrebet ‘knækpoesi’, der var en moderne digterisk foreteelse i 1970-80’erne blandt navne som Dan Turell og tilsvarende fremadstræbende digtere. Bent lagde ud med et værk om en sømand, der på søen drømte om sit barndomshjem. Ved det besøg, han havde set frem til, konstaterede han, at tingene ingenlunde var, som han i erindringen havde forherliget den til. Skuffet fortsatte sømanden sin færd på havet.

Jeg prøvede på at gøre min broder kunsten efter – og her er mit ringe bidrag til den knækpoetiske verden.

En episode i livet

Hvis jeg skulle  ønske mig tilbage, skulle det være til den tid,
hvor jeg som lærling sov i det gamle kolonihavehus af træ.
Ffra den øverste køje kastede solen sine morgenfriske stråler ind
gennem det lille firkantede og flueplettede vindue dér foroven –
og lokkede med en dag med grøn natur og frihed.
Men også forkyndte om en ny arbejdsdag på maskinfabrikken.
Med usovet blik og far ved siden cyklede vi,
som om en læredreng skulle eskorteres til retterstedet.
Ad Rødovres snirklede biveje mod alvorens mål –
de larmende haller som kvalte hver sangfugls stemme
og effektivt skærmede for morgenenstundens sol.

Nokia mobiltelefoner

Mobiltelefonfabrikken Nokia, der har haft svigtende konkurrencesucces’er på verdensmarkedet, fyrer nu en enorm mængde medarbejdere på deres internationale arbejdspladser. Alene i Danmark bliver omkring 1ooo mearbejdere fyret i løbet af indeværende år.

Drøftelserne om regeringens 2020-pakke forsætter med DF. Et emne, som nedlæggelse af landets åbne grænser, er kommet ind i drøftelserne. Selv om det er et emne, der ikke direkte er en del af planen, vil det blive undersøgt nærmere. Der er i befolkningen utryghed ved, at de åbne grænser er medvirkende til, at østeuropæiske kriminelle i vid udstrækning kommer her til landet med kriminalitet for øje.

Forhandlinger om 2020 planen

Oven  på påskedagene genoptages nu forhandlingerne om referingens 2020-plan. Finansminister Claus Hjort Frederiksen har indkaldt først Socialdemokraterne til drøftelserne. Her efter står det klart. at S under ingen vilkår går med til fjernelse af efterlønnen eller forhøjelse af alderen for folkepension. S vil dog tiltræde videre forhandlinger senere. De radikale var det næste parti, der blev indkaldt til forhandlinger. De er til gengæld enig med regeringen, om efterlønnens fuldstændige fjernelse, men vil ikke af den grund pege på Lars Løkke Rasmussen, som statsminister i en kommende regering. Dansk Folkeparti går til forhandlingerne i morgen – men på forhånd vides det, at DF vil bevare efterlønnen, eventuelt med nogle mindre justeringer. Alt i alt bliver det spændende politiske forhandlinger, der vil stå på i de kommende dage. Det er ikke let at spå om udfaldet i disse spegede sammenhænge.

Jeg er min søn, Henning, taknemmelig for, at han har lagt et stort arbejde i opgradering og fornyelse af min hjemmeside.

2. påskedag i solskin

Her på påskens afsluttende dag skinnede solen atter, som om den ville tage en værdig afsked med helligdagene. Det har jo været nogle helt fantastiske dage. Det har for mig givet nulighed for meget udeliv, hvilket jeg tydeligt mærker positivt på på mine lemmer. I dag blev det således til tre temmelig lange ture. I formiddags gik turen til Mathias’ tidligere børnehave ‘Troldebo’, der ligger i udkanten af nabolaget. Eftermiddagens travetur gik gennem Rørmosen, der også er en destination inden for lokalområdets rækkevidde. En lille, hyggelig aftenstur i det aftensmukke vejr afsluttede dagens program.

Henning har arbejdet på en opgradering og fornyelse af min hjemmeside. Det er jeg taknemmelig for. Den slags aktiviteter må jeg vist desværre erkende, at noget, jeg er vokset nedaf fra.

Påskedag

Påsken fejres i en del katolske lande, som fx. Filipinerne og Sydamerika med stærke passionstraditioner, der så sige at genopliver de tragiske begivenheder omkring Jesu rettergang og korstfæstelse særdeles realistisk. Det berettes netop, at ved disse begivenheder i Filippinerne er man endog så realistiske, at man angiveligt korsfæster personer rigtigt med nagler hamret ind i hænderne på figuranterne.

Monna og jeg fik ved vort besøg i Mexiko i ca. 1980 et indblik i nogle af disse påske-traditionen. Sammen med vore vennecr, Torben og Dot, besøgte vi landet netop i påsketiden. Næsten i alle de landsbyer, vi passerede i vor lejede bil på vej til Yucatan-halvøen, var passionsspillene enten i gang – eller også var de romerske soldater og alle hovedpersonerne på vej hjem. Der var dog ingen tegn på virkelig korsflstede.

Påskefest i havesol

  • af

Jeg var i dag indbudt til påskefejring på Drejøvej – startende med velkomstdrinks i det fine forårsvejr i haven. Her kunne man deltage i forskellige haveaktiviteter, såsom stangtenniis og mikado. Selve påskemiddagen med lammesteg var som sædvanlig kreeret mesterligt af Anne. Med Sif’s indiske boyfriend, som efterhånden er blevet en kær og fast gæst,  får disse familiesammenkomster iøvrigt et helt internationalt præg.

Langfredag og flittighed

  • af

Det ekstremt fine påskevejr fortsætter på højeste kraft. Man glemmer ganske simpelt, at det har været vinter. Der pusles og regeres i de små haver her i nabolaget. Håndværkerbiler vidner sikkert også om, at der blandt disse nyttige væsener kaldes på ekstra foretagsomhed i helligdagene. Aktiviteten afslører med tydelighed, at Danmarks befokning er et flittigt folkefærd. Sygefravær i forbindelse med påskearbejdet er nede på et nulpunkt. I hvert fald ikke i høje procenter, som hjemmehjælpere i København kan fremvise. Her rapporteres om, at sygefravær næsten er oppe på 20 dage i årets løb.

Skærtorsdag

  • af

Så går vi ind i selve påsken med et forrygende godt vejr Det er som om naturen giver en slags undskyldning for den al for lange og trøsteløse vinter. Det er lutter forårsglade mennesker, jeg møder på min vej. Der er ikke langt til små bemærkninger og glædesytringer om foråret og det gode vejr. Tilsyneladende varer det fine vejr påsken ud.