Lars Barfoed vs Henrik Sass Larsen

På TV2 News var der her til aften duel-debat mellem Henrik Sass (S) og Lars Barfoed (K) om muligheden for vækst i den private sektor. Diskussionen gik nærmest mellem de to yderpunkter: om det skal være det offentlige, der skal tage førertrøjen på ved at være initiativtager og aktiv medspiller ved nye vækstområder, med statsstøtte i ryggen – eller om det skal være det private initiativ, der fostrer nye områder, med opbakning fra statslig og politisk side animeres til vækst. Der kom nu ingen håndgribelige løsninger eller idéer. Det forekommer ikke, at det skal være fra politisk hold, man skal forvente idéer og løsninger på landets vækst

Kamp for demokrati

Den opstand, der har fundet sted i Mellemøsten – først i Tunesien, så i Egypten – og nu i Libyen, betegner en ny måde for folket at opponere mod diktatoriske styreformer på. I en globaliseret verden med bl. a. Internet og Facebook er befolkninger i de enkelte lande i kontakt med hele verdenssamfundet. Den unge generation, der vokser op, er i høj grd betydeligt mere veluddannede – og globalt orienterede – end tidligere tiders unge. Det giver et ganske andet udgangspunkt for at ruste sig til kamp mod forhadte, politiske diktatursystemer.

Tilsyneladende er diktaturstater, verden over, opmærksomme herpå. Ledere i de øvrige lande i Mellemøsten ser ud til at nære frygt for samme skæbne, som fx Libyen. Det antydes yderligere, at selv i Kina forudses det, at der kan opstå oprør, som kan være farlige for styret. Et sådant opgør mod systemet vil blive af kolossalt omfang.

Fælles for disse opgør er ønsket om demokrati. Det er nok vanskeligt at definere, hvad de enkelte frihedskæmpere lægger i det ord. Befolkninger i fx. de muslimske lande er i generationer opvokset med Islam’s forbilleder, der foreskriver adfærd, der ligger langt fra vor måde at tolke demokrati på.

Libyen

Vejene og fortovene er nu farbare og sne- og isfri. Det gør det lettere at komme omkring og forhåbentlig gøre det muligt fremover at komme i butikker ved egen kraft. Når vi kommer ind i den kommende måned, forestår der en række hjemlige arrangementer, som jeg allerede nu forbereder, så jeg kan slappe af i det jyske med god samvittighed. Midt på ugen kommer Herdis her for at hjælpe mig med at komme til Jylland, hvor der venter os en buket af festlige stunder.

Der meldes stadig om frygtelige oprørsscener i Libyen, hvor landets leder,Gadaffi, står for fald. Det er en blodig opstand, som kan befrygtes at blive endnu værre. Såvel USA, som FN og EU fordømmer Gadaffis styring af landet og kræver hans afgang.

Sympatisk forårs-varsel

Nu ser det ud til, at foråret endelig er på vej. Det har alle dage i min tilværelse, været et umiskendeligt tegn på vårens entré, når de flittige myrer vågnede op af deres lange vintersøvn  og optog sidste års hengemte aktiviteter. Nu har jeg netop i dag observeret de første fortropper af den forventede 2011-hær- de såkaldte spejder- myrer, som Monna kaldte dem. De har entreret køkkenbord og bryggerset. Det virker selvfølgeligt paradoksalt, at våren skal hilses på denne ubehagelige måde. Men alligevel – så håber vi alle, at det snart bliver rigtigt forår. Myrerne håber vist også på, at det bliver lunere i vejret, så de kan komme udendørs for at nyde solvarmen.

Gene Sharp

Udviklingen i nordafrikanske lande, som Tunesien, Egypten og Libyen er alle eksenpler på diktaturstater, der er ved at blive besejret af folket. En aldrende, amerikansk professor, Gene Sharp, har udviklet teorier for hvordan sådanne folkelige – men ublodige opstande skal iværksættes. Hans grundlæggende teser bygger på den formodning, at alle totalitære regimers magt hviler på en moralsk autoritet, på folkets lydighed og samtykke, det økonomiske system, bureaukratiet, såvel som militæret og politistyrkerne. Det gælder derfor om at udvikle metoder til  at afskære diktaturet fra disse magtkilder.

Sharps teorier har været betydelige inspirationskilder for oprørsbevægelser inden for mange diktatur-regimer.

De tiltagende uroligheder i de mellemøstlige stater viser iøvrigt, hvor afhængige vi er af olieforsyningerne fra disse ustabile lande. Priserne på benzin og olie stiger nu til rekordhøje niveauer.

Torsdag aften er skabt til politiske debatter. Det er som om hele ugens politiske uenigheder på denne ene og samme aften på en gang samles og fyres af på en og samme gang i ugens løb. Så at overanstrengte politikere i fred kan slappe af i god tid iør den tilstundende weekend.

A. P. Møller – overskud

Rederigiganten, A. P. Møller, har i dag fremlagt sit storslåede årsregnskab. Næsten 30 mia efter skat. Der efterlades formentlig et tilsvarende beløb i skattekassen. Det er en virksomhed, vi i mange henseender kan være glade for – og stolte af – i Danmark. APM er en vigtig faktor i forbindelse med dansk økonomi – og det er af betydning at bevare et sådant firma på danske hænder.  Som globalt foretagende har en stor del af indtjeningen rod i beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

APM har netop bestilt 10 containerskibe i milliardklassen for at bevare konkurrenceevnen på de internationale transportruter.

Forårslængsel

Snevejr kan man just ikke kalde det.Men først på dagen – da jeg tog en lille indkøbstur op til supermarkedet – begyndte det at drysse lidt fra oven. Det forværredes senere på dagen, og har nu skabt et millimeter-tyndt dække. Hvor bliver foråret af, spørger folk, jeg møder på min vej. Alle længes mod våren, Også hos min broder med sin viv i Vanløse kan der spores en længsel efter at komme ud i deres have. Bent har i sin tvungne vinter-indespærring peget på Kaj Munk’s optimistiske forårssang, ‘Den blå anemone’. Den afspejler i sin enkelthet naturens og forårets optimisme og storhed.

Uro i Mellemøsten

Først Tunesien, så Egypten og Bahrain – og nu Libyen. Ja, sågar i Iran er der voldsomme og blodige demonstrationer, som protesterer mod landenes diktatoriske styrer. Det kan ligne en dominoeffekt, der er startet i en flig af den mellemøstlige verden og bredt sig derfra med stor kraft. Er det ikke en brand, der næppe lader sig standse – og hvad vil den efterlade i politisk og religiøs henseende? Med nutidens kommunikation med Internet m.m. vil disse styreformer være under et voksende pres fra indbyggerne, der får kendskab til levemuligheder i den frie verden.. 

Hvorledes kommer Europa til at placere sig i den verden, som kan blive resultatet af disse oprør. Libyens leder, oberst Muamer Gaddafi, har allerede truet med at slippe flygtniingestrømme løs mod Europa. Ingen tvivl om, at for ethvert menneske i denne del af verden fremstår Europa, som det forjættede land. Lige som Amerika gjorde det tidligere i historien for os europæere. Med sine uanede muligheder blev det en slags sikkerhedsventil for Europa. Det er nu blot 100-150 år siden. Den gang var det indianerne, det gik ud over. De tabte på den konto deres kultur.

Er det nu europæernes tur til at være indianerne?

Vinterferieafslutning – med kniv og gaffel

Her på vinterferiens sidste dag var jeg inviteret til spisning ude i byen. Det foregik denne gang på restaurant ‘Ristorante Boscaini’ i Birkerød – et lille etablissement i forbindelse med Mantziusgården. Der var nu meget stille og ingen andre gæster denne søndag aften – men god mad. Jeg håber, at Mathias, Anne og Henning alle har haft en god ferie, så de nu er opladede til at tage fat på hver deres krævende arbejdspladser. Mathias meddelte, at han i den kommende uge indleder undervisningen til kørekortet. Han fylder jo 18 til maj.

Bilbatteri

Med henblik på den snarlige tur til Jylland, blev batteriet på min bil udskiftet med et nyt. Jeg kører jo ikke meget, så den daglige opladning er sikkert noget mangelfuld, navnlig i denne iskolde tid. Henning varetog opgaven med sin altid beredvillige hjælpsomhed og fingerfærdighed.