Willy Kok > 2010 > oktober

oktober 2010

Forbundsstaten Norden

Den svenske historiker,  Gunnar Wetterberg, udgiver i nær fremtid en bog, hvor han fremsætter det fremtidsbillede, at de nordiske lande inden for en overskuelig fremtid vil indgå som delstater i en fælles forbundsstat med navn Forbundsstaten Norden. Han peger på, at en sådan udvikling har fundet sted i landområderne i  resten af Europa gennem flere århundreder. Han påpeger, at det hidtil har været stormagter, der har hindret , at sådanne tanker for Norden er blevet realiseret tidligere. Samtidig mener han, at fordelene ved en sådan sammenslutning vil give Forbundsstat Norden en markant stærkere position i verden på det politiske og økonomiske plan. Wetterberg forestiller sig, at en forbundsregering tager sig af de overordnede økonomiske og polititiske sager, mens der i de enkelte delstater er frihed til politik inden for uddannelse og kultur. Forfatteren anfører, at han ikke fremkommer med sin teori som provokation. Det er en rationel utopi, siger han. Vi ville få et reelt positivt udbytte af en nordisk forbundsstat. Såvel i det internationle magtspil og vore udviklingsmuligheder.

p.s. Det er iøvrigt min 83 års fødselsdag i dag. Hilsner på dagen har jeg fået  i overtal – og sågar gaver. Højdepunktet bliver en festlig middag på Drejøvej. Dagen falder som altid med Halloween – og denne gang med overgang til vintertid.

Paraboler

Ingen tvivl om, at den åndelige ernæring, som ét stort antal indvandrere indtager til daglig, kommer via TV-stationer i deres hjemland. Herigennem opretholses kontakten til hjemlandet og ikke mindst sproget. At det er populært kan man iagttage i de såkaldte ghetto-kvarterer, hvor facaderne er klistret til med parabolantenner. Et tydeligt, synligt tegn på, at der er en direkte forbindelse til den islamske hjemegn. Dersom TV nærmest kører i døgndrift, som det sikkert er tilfældet i mange danske hjem, så er det intet under, at hjemlandets sprog, religion og kultur fastholdes i indvandrerfamilierne. Ikke mindst i den opvoksende ungdom.

DF’s formand Pia Kjærsgaard har i et indlæg i Berlingske Tidende tilkendegivet, at det skulle være ulovligt at opsætte paraboler på husene i ghettoerne. Dette vil nok være et for stort skridt – ytringsfriheden taget i betragtning.

Lene får en æse

I rækken af de ristninger, der er tiltænkt Lene Espersen, var der i dag et flere timers samråd, hvor hun igen og igen blev antastet af oppositionen i spørgsmålet om, hvorfor hun havde vildledt Folketinget. Det havde sin rod i tidligere spørgsmål i forbindelse med private sygehuses overbetaling. Svaret fra Lene E. var en snes gentagne beklagelser over, at hun tidligere i salen havde svaret forkert i  spørgetimer i Folketinget.

Sagen vil få den konsekvens for hende, at hun vil blive udmyget med en såkaldt ‘næse’, men ikke miste sit ministerium. Samme Lene E. har i øvrigt været med til at svække regeringens muligheder for genvalg næste år. To aktuelle vælgeranalyser giver et betydeligt forspring til oppositionen. De konservative stemmetal er under Lene E. svundet ind fra 10% til 6%.

Forplumrende bogudgivelser

Det er blevett meget almindeligt, at politikere og andre fremtrædende personligheder får deres liv beskrevet af kendte forfattere. Det er dog ikke helt ufarligt. I første omgang kan det måske lyde fristende med et sådant ‘testamente’ over for offentligheden. Imidlertid har forfatteren formodentlig en skjult hensigt med sit arbejde med bogværket. Der skulle gerne oplyses om sider af ´personen, som ikke på forhånd er kendt af almindelige mennesker. Bogen skulle jo også gernekunne sælges. Hertil vil en sensationel nyhed medvirke positivt.

Det så vi i bogen om Løkke Rasmussen. Her fik man genskabt nyt liv i sagen om privathospitalerne. Det seneste eksempel er den nylig udkomne bog om generaldirektøren for DR, Kenneth Plummer. I forbindelse med stoffet til denne bog er fremkommet oplysninger, der har vist sig så belastende for generaldirektøren, at han har valgt at forlade sin stilling med øjeblikkelig virkning. Alternativet ville have været en fyring.

International bamsedag

Dagen i dag er internationele bamsedag. Børnenes teddybjørne-dag. Navnet til ‘teddybjørn’ har sin rod i USA-præsident Roosewelt, der populært blev kaldt ‘Teddy’ i befolkningen. I 1902 var han på en jagt, og fik en mindre bjørn, der var udmattet efter at været blevet forfulgt af hunde, drevet ind i et skjul. Den populære præsident nænnede ikke at dræbe den, og derefter blev ‘Teddy’ landskendt for denne dyrevenlige indstilling – og det smittede også af på bjørnene – eller bamserne. Herefter blev små ‘teddybamser’ alle børns foretrukne krammedyr – først i USA – og derefter verden oer.

.

Wikileaks

Den uofficielle organisation, Wikileaks, har ordentlig sat skub i den danske debat om deltagelse i krige og behandling af krigsfangeer og andre mistænkte, der vil være udsat for tortur. Der er netop afdækket et tusindtal af lækkede oplysninger i forbindelse med krigen i Irak.

Lederen af Wikileak er Julian Asange fra Melbourne i Australien. Han er tidligere dømt for hacking. Han lægger ikke skjul på, at han føler sig som deltager i en politisk mission. Selv om de udsendte militære oplysninger således er en slags illegale dokumenter, har de givet genlyd i Danmark og i andre lande. Især med oplysninger om udlevering af fanger til irakisk politi, hvor de fangne kunne risikere tortur eller henrettelse. Sagen om Wikileaks er noget dobbelsidig. På den ene side er det positivt, at der kastes lys over myndigheders fortielser. På den anden side flytter det de militære kampe ind på ‘de bonede gulve’, hvor de teoritisk udkæmpes af politikere, jurister og politiske aktivister .

Krigen har sine love, og de skal følges.

Brødre-besøg

I dag havde jeg besøg af mine to brødre og deres flinke og opofrende piger. Det er som altid rart at få disse besøg, selv om man nok må erkende, at det efterhånden kan blive mere sjældent, at vi kan samles. Det må erkendes, at bevægeligheden indskrænkes væsentlig. Både den individuelle og den, der knytter sig til transportmuligheder. Det er i den forbindelse godt at erfare, at begge familier er fuldt optaget af oplevelser i deres eget familieliv.

Dagens besøg var til stor glæde for mig. Det blev en slage solbeskinnet fødselsdag – selvom det var en ugestid før tiden. Drengene fik genopfrisket erindringer fra det tidligere liv. Det må også noteres, at de hjælpsomme piger sørgede for, at mit hjem blev efterladt i en betydelig mere opryddelig stand, end det var før besøget. En i alle henseender  dejlig familiedag.

Velfærd contra frihed

Det er forstemmende, at man først tvinges til at betale en høj skat – og derefter fraskriver sig enhver rettighed over, hvad pengene bruges til.  Vor personlige frihed indskrænkes – det er nu det offentlige, der har fat i den lange ende og bestemmer, hvad pengene skal bruges til. 

Jacob Mchangama har skrevet en interessant artikel om dette emne i Berlingske Tidende   http://www.berlingske.dk/kommentarer/du-betaler-velfaerden-med-din-frihed

Vi føler vel alle, at skatten automatisk trækkes fra vor lønkonto – og at det nærmest er som en slags tiggergang, når vi skal henvende os til myndighederne for at få del i ydelser. I en mindre skala oplever jeg denne offentlige ‘højhed’  på min krop. Det er vel nok et lille eksempel, men måske meget illustrativt. Hvis jeg anmoder om, at få flyttet et besøg af hjemmehjælpen pga bortrejse eller lignende, får jeg altid et afvisende svar. Det er imod systemet, så det kan ikke lade sig gøre. Man er som en slave af systemet og har ingen medbestemmelse selv. Hvis hjemmehjælpen blev ydet af private udbydere, ville man nok møde en mere forstående indstilling. Her har man rollen som ‘kunden, der betaler’.

Ja, hvorfor skifter man ikke, kan man spørge.

Tagreparation

I dag har jeg fået et længe næret ønske opfyldt. Det omfattede udskiftning af de sorte facadeplader på mit tag. Gennem mange år har det naget mig, at de har været i en elendig tilstand. Et kæmpehøjt grantræ, der stod tæt ved carporten i forhaven havde gennem årene slidt dybe skår i træværket. Det kom tydeligt til syne, da en ung mand hjalp med at få træet fældet for en halv snes år siden. Det har især naget mig, når jeg en sjælden gang tog mig en slapper på sofaen. Her var der frit udsyn til skavankerne, og den deraf følgende dårlige samvitighed over, at jeg ikke fik skaden udbedret.- Det bevirkede, at jag dårligt kunne slappe af – og at en slapper nærmest blev et mareridt.

Nu burde jeg kunne frit tage en sådan slapper uden sår på sjælen. Paradoksalt nok kniber det med at falde helt til ro under de nye omgivelser – som man ellers skulle tiltro en forøget afslappende virkning. Mon man trods alt er blevet ssså indgroet i ‘vanens magt’?

Spindoktorer og presserådgivere

Det er, som om der er ved at danne sig et nyt lag i styringen af Danmark. Indtil nu var vi alle af den opfattelse, at magte og de politiske beslutninger lå hos regeringens ministre i en stadig strid med en kamplysten opportion.

Jeg fornemmer, at dette enkle billede gennem mange, mang år gradvist er blevet suppleret med et nyt lag – spindoktorene. Disse presserådgivere har deres virke i tæt og fortroligt samarbejde med ministre og styrer i høj grad også ministrenes optræden over for pressen og over for borgerne. De rådgiver om, på hvad måde politiske beslutninger skal ‘sælges’ til folket på den – helst på den lettest spiselige måde.

Men med dette mellemled er der tilsyneladende også opstået en ny kultur. Der er spindoktorer involveret i en masse mere eller mindre tvivlsomme sager. Netop nu er en tidligere spindoktor i Forsvarsministeriet anklaget for lækkelse af sager vedrørende jægersoldater. To tidligere spindoktorer er mestre for et program på TV2-News, hvor to andre spindoktorer diskuterer politiske emner. Spindoktorer er inde i sagen om Sundhedsministeriets. overbetaling og deraf følgende problemer. Blot for at give et par eksempler. Mon ikke alt det sigter mod en uoverskuelig sammenblanding af regeringsarbejdet.

Også på andre planer vokser begrebet presserådgiver frem. Private foretagender værner sig mod offentligheden med preserådgivere. Selv i kommuner – som fx. her i Allerød er det åbenbart nødvendigt med et sådant skjold mod borgerne – for at hindre, at dissse kommer for tæt på kommunaldirektør og andre medarbejdere.