Korrektion i genopretnings plan

De massive indsigelser mod forringelser for børnefamilier i den i sidste uge fremlagte genopretningspakke har nu bevirket, at forligspartierne, regeringen og DF nu fremkommer med et mere spiseligt udspil. Der bliver nu fremsat lovforslag til et forhøjet loft over størrelsen af det totale tilskud pr. familie – og samtidig sættes tilskuddet generelt ned for alle børnetilskud.

 Nu kritiseres Lene Espersen igen. Denne gang for ikke at møde op til et møde med den israelske ambassadør. Mødet var foranlediget af dagens israelske angreb på forsyningsskibe på vej med forsyninger til Gaza. Det bliver vanskeligt for Lene at komme fri af disse angreb fra opportionen. Som i dyreverdenen er det altid farligst at være det svageste dyr i flokken. Således er det også i ministrenes flok. Lenes gøren og laden overvåges minituøst af oppositionen.

Fagforbundenes partialliance

Fagbevæglen har på det seneste – med LO i spidsen – lavet en pagt med S-SF, om at parterne og fagbevægelse knytter sig tæt sammen med henblik på en kommende valgkamp. Nu kalder formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, det for en historisk dårlig aftale. Det møder stærk kritik fra den øvrige del af LO-ledelsen.

Mange medlemmer har andre politiske holdninger end dem, der manifesteres af venstrefløjen. Med loftet over faglige kontingenters skattefritagelse vil der formentlig ske en forstærket ’udvandring’ mod billigere fagforeninger.

Lene Espersen sagde i går ’undskyld’ for sine fejlagtige dispositioner. Det afholder ikke lokale, konservative vælgerforeningsformænd i at ønske hende udskiftet på formandsposten. Meningsmålinger vise et fald for de konsevative fra 10 til 7 % i hendes formandstid.

Johm Harrison

Vor tids informationsteknologi – ikke mindst Internettet – gør det muligt, at problemer kan løses gennem et større samarbejde end hidtil. Løsningen på den enes problem er måske løst i en anden sammenhæng af en anden. Udviklere og forskere er i stand til at inspirere og supplere hinanden. Der findes i USA angiveligt websteder, hvor sådanne research  & development-spørgsmål kan udlægges. Man må heller ikke være blind for, at idér og løsninger kan komme fra helt ukendte kanter – fx. af ikke-fagfolk.

Et klassisk eksempel herpå var englænderen, John Harrison. Efter et større tab af flådefartøjer, der sejlede på grund 1700’tallet, udsatte den britiske regeringen et stort pengebeløb til den, der kunne fimde løsningen på sikker navigering. Det blev en ukendt urmager fra en mindre landsby i Yorkshire, der gjorde opfindelsen – nemlig kronometret.

Haglvejr

Lige så vinterlig denne maj-måned begyndte – lige så vinterligt ser det ud til at den skal slutte. Et forrygende haglvejr satte i eftermiddag et larmende punktum for denne dag, som er en af de sidste i måneden. Hagl – så store som dueæg trommede ned på mit flade tag med en larm, som fra noget tyrkisk janitshar-orkester. I løbet af få minutter var min gårdhave helt hvid, som på nogen vinterdag.

Måske var det en politisk manifestion for en uhyre dårlig meningsmåling, som efter regeringens genopretningsplan sender VKO langt ned i vælgernes bedømmelse. Nu har opportionen et historisk og komfortabelt flertal. Eller måske er det, fordi udenrigsminister, Lene Espersen, nu giver sin uforbeholdne undskyldning for sit fravær på Canada-mødet, hvor bl.a. både den amerikanske og den russiske udenrigsminister var til stede.

Genoprettelsesplanen

 Fagbevægelsen spiller med de store muskler, efter at genoprettelsesplanen er blevet offentliggjort. Ikke mindst det forhold, at dagpengeperioden nedsættes fra 4 til 2 år, er en torn i øjet på LO. Smædekampagne i landets aviser er første træk mod regerimg og DF. Senere ved lovens fremlæggelse kaldes der til demonstration foran Christiansborg.

Korea-strid

Der røres på krigstrommerne i det politisk spændte hjørne af Asien – mellem Nordkorea og Sydkorea. Den aktuelle opblussen af de latente fjendtligheder skyldes et beviseligt nordkoreansk angreb på et sydkoreansk flådefartøj, der sank med tab af et større antal marinesoldater til følge. Verdenssamfundet fordømmer dette angreb – der blankt, fjendtligt og kynisk afvises af Nordkorea.

Forholdet mellem de to landområder er oprindelig en udløber af 2. verdenskrig. Hele Koreahalvøen var før den tid erobret af Japan – men blev ved  Japans fald i 1945 – delt i en nordlig del, domineret af russerne – og en sydlig del støttet af USA. Det kom til en krig mellem disse områder. Den fandt sted fra 1950 til 1952, hvor man enedes om en våbenhvile og en opdeling af landet ved den 38′  breddegra.

Selv om Korea i vor optik lå ’langt væk’ –  så gav krigen store følger, som også vi kunne mærke. På råjernsfabrikken ’Norden’, hvor jeg netop var blevet ansat, blev krigen faktisk en fordel, da priserne på råjern steg mærkbart på verdensmarkedet på grund af krigen. Det medvirkede i høj grad til, at vor skrantende og lukningsstruede fabrik overlevede.

Koreakrigen blev en udløber af ’den kolde krig’ mellem Sovjet og USA. De to supermagter støttede hver sin part i krigen. Derved blev den vel nærmest som en slags ’stedfortræderkrig’ mellem disse store nationer. Der er aldrig sluttet officielt fred mellem Nord- og Sydkorea.

Genopretningsplan

Så er planen, der skal sikre Danmark’s forhold til EU tilgodeser de konvergenskrav. der stilles til den danske økonomi, bragt i hus. Det kræver en besparelse på 24 mio. kr.

Et hestearbejde har fundet sted i pinsen. Mange forslag har formodentlig været oppe at vende, men det offentliggjorte resultat rummer bl.a. afkortning af dagpemgeperioden fra nu fire til to år. Det er et slag i ansigtet på fagbevægelsen, som kalder det en ’krigserklæring’. Af andre punkter er loft over børmepenge – samt en del udlændige relaterede forslag.

Opportionen har ikke deltaget i drøftelserne. De forlod møderne kort efter starten.

Det synes at være et stykke solidt, politisk håndværk, der er ført til ende på en meget kort tid. Nu afventer man opposirionens forudsigelige negative traktion.

Danske sangskat

Efterhånden, som man kommer op i årene, får man lejlighed til a konstatere og vurdere forskelligheder i de enkelte tidsafsnit. I særlig grad er der sket store ændringer inden for det sanglige område. I min barndom og tidligste ungdom var skolen fyldt med sanglige tiltag. Salmer indtog naturligvis en stor plads – og de skulle endogså læres udenad og analyseres. Men derudover fik man stiftet bekendtskab med en stor mængde sange – ikke mindst med national tilknytning, men også sange, der støttede det nordiske sammenhold.

Ikke mindst under Besættelsen dukkede der en række nye fædrelandssange frem – dels som en sangligt demonstration overfor besættelsesmagten, og dels som en markering af det nationale sammenhold.

Faget ’sang’ understøttedes på flere fronter på skoleskemaet. Man lærte om sangenes digteriske opbygning – med  jamber. trokæer og versemål.

Jeg fornemmer ikke, at nationale sange fylder meget på skoleskemaerne i vor nuværende tid. Men sangglæden finder nok ud af andre veje – for den ligger nok latent i os.

Pinse

’Til pinse, når skoven bli’r rigtig grøn’, synger man i en gammel sang. Jeg kørte i dag en formiddagstur, for at erkyndige mig ved selvsyn om, at det også i år holdt stik. Ja, naturen har heller ikke i år svigtet – selv om det har været svært at få bugt med vinteren denne gang.

Det var i sin tid skik i vor familie, at der ved runde fødselsdage og lignende blev sunget en til lejligheden forfattet sang. Temmelig typisk gik den netop på melodien, ’ til pinse …’. hvor hvert vers endte med de mange, glade tralala’er. Det var næsten en tradition, at familiens spasmager, onkel Harry, efterfølgende stod op og foreslog: ”skal vi ikke hilse på forfatteren – eller formutteren!” Så skålede man hjerteligt på det – både til ære for hædersgæsten og for forfatteren.

Musvitter

Her på denne vidunderlige pinselørdag, hvor temperaturen er godt 20 gr., er der ved at komme liv i min fuglekasse. Et stærkt forelsket musvitægtepar vurderede i fællesskab boligens indretning og syntes godt tilfreds med faciliteterne. Jeg håber, at det vser sig, at der atter i år udruges unger på min matrikel.

På det indenrigspolitiske plan søger regeringen sammen med Dansk Folkeparti at komme til enighed om de store besparelse på statsbudgettet. Tilsynladende er EU ikke enig i S-SF-planen, der indebærer, at opretningen af økonomien føst skal ske på efter en længere årrække – hvor man har opretholdt beskæftigelsen ved hjælp af lån..