Spisning i byen

I aften var det mig, der indbød til at ‘spise med’. Det er jo almindeligvis mig, der lukrerer på gæstfriheden. Jeg får jo udført familietjenester nok, der bør siges tak for. Ikke mindst i denne tid, hvor snemængder, synes at ville begrave huset, er der kræfter og villighed til stede for at snerydde. og hjælpe mig ud ad driverne.
Vi besøgte også denne gang den herværende italienske restaurant, Amarone, som har et udmærket spisekort til rimelige priser.

68 års fødselsdag

Til lykke til to musikalske piger i Strandby. I dag er der fælles fødselsdag i Vendsyssel. Anne Christine fylder 50, og datteren, Amalie, er blevet 18. Altså stor fødsesdag i Strandby. Jeg var inviteret sammen med Herdis, men havde på forhånd meldt afbud under hensyn til vejrudsigterne. Det voldsomme snevejr havde sikkert også umuliggjort forsøg på et tage denne rejse. Som et lille plaster på såret, har jeg skrevet en lille, fælles fødselsdagssang til de to fødselarer. Den må altså afsynges med mig in absentia.
Det har været store snevejrsdag med uhyre megen sne og fygning.

Kvinders fertilitet

En ny undersøgelse viser at et nyfødt pigebarn fødes med 200.000 anlæg til æg. Blot 450 af disse får nogensinde chance for at resultere i et barn. Det viser sig, at kvindens alder i høj grad bestemmer , hvor mange af disse æg, der kan reultere i et barn. Ved 30 års alderen er der 12% af ægbeholdningen tilbage, og som 40 årig er der kun 3%. Højere aldere nedsætter altså chancen for graviditet væsentligt.
Næsten hvert tiende barn i Danmark er i de seneste år født via fertilitetsklinikker.

Obama’s et-års tale

Efter sit første år som præsident, afholdt Obama sin tale til nationen. Talen gik øjensynlig nogeet let henover nogle af de vigtige ting, han har iværksat. Hovedtendensen var den stigende arbejdsløshed og den økonomoske krise, han havde ‘arvet’ fra fortiden.
Obana ser ud til at have mistet en betydelig del af sin popularitet i takt med, at resultaterne af hans store løfter på adskillige fronter lader vente på sig. Måske ikke mærkeligt, når forventninger stilles så højt.

Biotekniker i snestorm

Til lykke til Lene, der i dag var oppe til sin afsluttende eksamen i biotekniker-uddannelsen. Det klarede hun fint med et 10-tal. Samtidig har hun fået ansættelse i sit fag på et århusiansk sygehus.
Snemængder og snestorm er nu kommet til Nordsjælland i rigt mål og lægger for mig en stærk dæmper på den udendørs foretagsomhed.

Klima-efterdønninger

De store lane, Kina. Indien, Sydafrika og Brasilien meddeler nu, at de vil være villige til at underskrive papirerne fra klimamødet i København. Betingelserne er, at Vesten opfyler løftet om økonomisk hurtig støtte til de mest udsatte områder. Det endelige svar skulle foreligge inden denne måneds udgang.

Fordømmende præster

Folketingsmedlemmerne Langballe og Krarup, der forøvrigt er fætre, har i udtalelser nedgjort muslimer, ved at de har hævdet, at muslimske fædre er i stand til at dræbe døtre. de vanærer deres familir. Politikere fra andre partier forkaster disse synspunkter, og Pia Kjærsgaard kritiserer præsternes udtalelser – som hun mener skader partiet. Hun søger – vist forgæves – at kalde fætrene til orden. Det synes dog at være en vanskelig opgave at styre disse stridbare fætre. De afslører åbenbart et familiesammenhold, der synes at kunne konkurrere med det muslimske, som de angriber.