Krisen nået bunden

Erhvervsminister Lene Espersen udtaler, at Danmark nu har nået bunden i den økonomiske krise, og at det nu ser ud til, at det atter går fremad. Hun påpeger, at der er klare tegn på, ar økonomien nu har nået bundniveauet. Er det begyndelse til en optimistisk fremtid?

Linoleumshuset


Blandt erindringer fra de tidlige år var der et særlig yndet legeområde, som vi børn satte stor pris på. Det var ved Ladegårdsåen, der dengang løb som en bred, åben å langs Ågade. Her var der frit spil for fantasi, fiskeri og badning.
Som nabo til åen, var der en spændende etagebygning, som vi kaldte `Linoleumshuset´, fordi den fuldstændigt var muret op i et stramt mønster med gule og røde mursten. Det gav hele bygningen et udseende i lighed med et linoleumsgulvtæppe.
Huset blev bygget i samme periode, som vort hjem i Struenseegade – og af samme arkitekt, Povl Baumann.
Jeg ser nu – i 2009 – at bygningen stadig kaldes `Linoleumshuset´ og at den ydermere er indstillet til fredning pga den særlige kunstneriske-, kvalitets- og håndværksmæssige udførelse. Nu er åen væk – den er blevet rørlagt – og Ågade er blevet omdannet til en vigtig og trafikeret motorgade ind til Centrum.
`Linoleumshuset´ står stadig markant på sin post og vidner om professionelt og dygtigt murerhåndværk. Hver dag passerer tusindvis af bilister den interessante bygning.

Arkitektens trøst

Operahusets aldrende arkitekt, Henning Larsen, går i en bog voldsomt i rette med Operaens bygherre, Mærsk Mc-Kinney Møller, på grund af sin utilfredshed med samarbejdet. Trods aftale om udtaleforbud kritiserer han nu voldsomt skibsrederen for diktatorisk indgriben i projektet. Han tager bladet fra munden for at forsvare og trøste sit eftermæle, siger han. Han glemmer fuldstændig, at han blev antaget til at være byggeriets arkitekt uden konkurrence, og således må rette sig efter bygherren. Man spørger sig uvilkårligt om, hvorfor han ikke sagde helt fra i tide, hvis han ikke kunne få sine idéer igennem – i lighed med Sydney-operaens skaber, Jørn Utzon.

Så fik en glad Connie Hedegaard sin nyoprettede klima-kommisærpost i EU. Det var lige hendes ønskestilling – såvel arbejds- som lønmæssigt. Det skal nok blive et hårdt arbejde – op ad bakke – med at få det nye område placeret i imellem de eksisterende kommisærområder. Tilsyneladende fik hun ikke den forventede næstformandspost.

Barndom på fjerde

I min serie af essays, der beskriver episoder i mit liv, har jeg nu føjet nogle spredte erindringer fra min barndom, hvor man – bogstaveligt set – så det hele sådan lidt fra oven. Interesserede er velkomne til at læse dem her på Nettet ved at trykke her .

Forhåbentlig findes der en behjertet person, der kan være behjælpelig med at sætte navne på de rollinger, der blev foreviget i gården i 1930´erne.

Til lykke til Anne og Henning, der i dag kan fejre 21 års bryllupsdag.

Endnu et tab i Afghanistan

I dag blev endnu en ung soldat dræbt. Det er nu blevet til tabet af 29 unge, danske mænd, der ikke blot har ofret livet for fædrelandet, men for det højere mål, der kan kaldes ‘verdenssikkerheden’. Er det ikke i et vist perspektiv paradoksalt, at unge, danske mænd sætter livet på spil – alt imens rocker- og indvandrebander for deres fornøjelse skyld lystigt er villige til at slå hinanden ihjel?

Det meddeles nu, at Obama kommer til København i forbindelse med klimamødet de 7. til 18. december. Han vil dog kun være her den 9. december, hvorefter han skal til Oslo for ar få overrakt Nobels fredspris.

Stærke kvinder

Kabalen om EU’s klimakommisær faldt i dag på plads, idet Connie Hedegaard indtilles til posten. Indtil klimakonferencen vil hun fungere som minister for dette projekt. Lykke Friis overtager den danske post som klimaminister. Det er Løkke Rasmussens første større ændring i ministerrækken, og det vurderes absolut positivt – selv fra oppositionen.
Det er i dag 150 året for Darwins skelsættende værk, ‘Arternes oprindelse’. Bogen, der helt op til vor tid har delt befolkninger og religion i spørgsmålet om dyr og menneskers udvikling.

I Allerød ser det ud til, at der har været et nyt spil om borgmesterposten. Fra først Venstre, så Socialdemokraterne – så efter nye drøftelser: koncervative. Mon ikke vi får vor tidligere borgmester igen. Også i Syddjurs ændres den hidtidige aftale. Den forventede borgmester fra Venstre erstattes nu af en Socialdemokrat.

Danmark på nedtur

Nye tal fra OECD viser, at Danmark går tilbage fra sin plads som et af de rigeste lande. Andre lande har i højere grad hævet deres produktivitet, mens den herhjemme er sænket. Det lover ikke godt for de fremtidsmål, som statsministeren nylig fremsatte. Det bliver i høj grad ‘op ad bakke’ at få udviklingen vendt. Danskerne er vel i høj grad blevet vænnet til at vurdere ‘fritid’ som et mere fristende alternativ end det ‘at arbejde mere’. Fx. afreageres en væsentlig del af den danske produktivitet på landets golfbaner.
Uddannelse er et andet vigtigt instrument til at få kvalificeret arbejdsstyrken, der kan tage ‘kampen’ op med kokurrerende lande. Her kræves en helhjertet indsats af lærerstanden. Fra lærerside ses der positivt hen til en række debatmøder med regeringen efter nytår.

Jared Diamond

Der er gennem tiden forsket meget i de omstændigheder, der har forårsaget, at tidligere kulturer er gået til grunde, mens andre har overlevet. Diamond har studeret årsagerne i en række samfund. Et gennemgående træk er, at menneskene har trukket for store veksler på naturen. Skove er blevet fældet i et højere tempo, end de har kunnet forny sig. Det har givet klimaændringer.
Den isolerede Påskeø er et eksempel på en frodig ø, der bosattes af mennesker, som udviklede et frodigt samfund – både teknisk og kunstnerisk. De fældede dog efterhånden den egentlige livsbetingelse, skoven, og det henlagde øen i en ørkenagtig tilstand. De enorme gudestatuer står som gravsten over en blomstrende kultur, der endte i kollaps og kannibalisme.