Blogger-fornyekse

Jeg har nu ført denne weblog troligt gennem 4-5 år med daglige indlæg – og dermed har jeg lagt 1145 indlæg ind på denne blog. Hermed synes jeg, at jeg på denne måde har givet læserne et indtryk af mit liv og levned gennem årene.
Jeg føler nu, at tiden er inde til en fornyelse. Jeg vil ikke stoppe min blog med daglige indlæg – men i højere grad bruge den til lejlighedsvise betragtninger og andre udgivelser.

Pumpehuset

Anne og Henning fejrede på forhånd deres bryllupsdag ved en middag på ‘A hereford Steak House’ og en efterfølgende koncert på spillestedet ‘Pumpehuset’.
‘Pumpehuset’, hvad er det nu for noget? Er der virkelig noget, der er gået en gammel Københavner forbi. Her må Internettet tages til hjælp.
I 1859 efter svære år med frygtelige epedimier byggede København sit første vandværk. Det var beliggende ved den gamle vold i nærheden af søerne, Vandet blev tilledt bl. a. fra området ved Damhussøen. Det nuværende ‘Pumpehus’ var vitterligt det hus, der rummede dampmaskine og pumper, der i mange år forsynede københavnerne med frisk drikkevand.
Tidligere fik man vand fra brønde i byen – men det rakte ikke, efter at byen udvikledes eksplosivt efter nedlæggelsen af voldanlægget.
Jeg erindrer fra min barndom, at Sct. Jørgens sø var udstyret med store bassiner for filtrering af vandet.
Historien om Københavns Vandforsyning er interessant.
Det bør måske tilføjes, at man samtidig havde bygget et par store reservoirer i Søndermarken af hensyn til reserveforsyning. Ligesom det gamle pumpehus nu benyttes til kulturelle formål, bruges disse underjordiske beholdere også kulturelt. Der er kunstudstillinger i de gamle bygningsværker.
Det er godt, at disse minder fra tidligere epoker kan få nyt liv i vor tid – og finde anvendelse til nye formål.

Ny regering

Efter valget har en ny regering været ventet med spænding. I går fremlagde Anders Fog regeringsgrundlaget for den nye regeringsperiode og i dag kom så ministerlisten.
Mest bemærkelsesværdigt var det nok, at Venstres stærke kvinde, Birthe Rønn Hornbech, overtager Integrationsministeriet – en udsat post.
Venstres arvefølge er sat på plads med Løkke på Finansministeriets træningsbænk Ellers er det de kendte ministre – somme rokeret til nye pladser.

PC- diskussioner

Jeg havde i dag bsøg af mingode ven, Torben, for gensidige drøftelser om spørgsmål vedrørende pc-verdenens finurligheder. Jeg tror retfærdigvis, at vi kunne give hinanden en rimelig støtte – fra hver vor side. I hvertfasld udlignedes totalt ved den afsluttendde lille frokost.

Koncert i Værløse

Værløse har fået en ganske fin koncertsal. I dag spillede Etatsorkesteret sin 85-års jubilæumskoncert her. Det var Beethovens violinkoncert med den unge violist, Pryhn, som solist. Hun fremførte værket på en fremragende måde. Orkesteret ydede absolut en god indsats – og hallen kvitterede med en overbevisende god akustik. Intet under, at publikum gav deres tilfredshed til kende med et varmt og langvarigt bifald.

Jægerhytten ved Sjælsø

Idyllisk ligger den lille stråtækte bygning på skråningen ned mod søen. Den ‘oser’ af romantisk historie. Det var her i den gamle jægerhytte, at Struensee og Christian d. 7.’s dronning Caroline Mathilde havde deres erotiske stævnemøder. Hytten kaldtes den gang ‘Herlighed’ og var beliggende i bekvem afstand fra Hirschholm slot. Forholdet fik dog en tragisk udgang- Struensee blev halshugget på Valby Fælled og lagt på hjul og stejle, mens dronningen blev sat i landflygtighed..
Historien taler ikke mindst til mig, der har levet mine første mange år i Struenseegade i København – uden dog at være belastet af den dramatiske historie.
Herdis og jeg besøgte hytten på vor Birkerød-tur i dag. Desværre var den i sin nuværende form som sommerrestaurant vinterlukket såvel for servering som for andre besøg.