Kolesterol og sygehuse

Lægen meddeler, at det aktuelle kolesteroltal ligger på 5,1 – en anelse højere end det sidst målte – men dog på et acceptabelt niveau.
Hvorfor fungererr vort sygehusvæsen så dårligt? Selv om jeg personligt ikke har negative erfaringer med hospitalssystemet, påvirkes man alligevel af de meldinger, man får fra flere sider. Som nu en af mine venner, der i længere tid er ført fra den ene fejlbehandling til den anden. Ikke nok med det. Da en alvorlig specialundersøgelse skulle foretages på et andet sygehus, kommer henvisninger og rapporter ikke betids frem, så den stakkels mand for det første møder op forgæves, og for det andet må vente med sin uvished i uger frem.
Hvad er den egentlige årsag til, at privathospitaler er hurtigere og mere effektivere? At lægerne dér – som typisk er ‘fritidsansatte’ fra de officielle sygehuse – er dobelt så effektive og motiverede, som de er i det etablerede system. Naturligvis indtjeningen – men ligger der ikke også en årsag deri, at vort sygehusvæsen er på vej til at kvæles i bureaukrati – med manglende motivation for personalet til følge.

Hjemmehjælp og service på fyret

Det er en travl dag. Både det ene og det andet trænger sig på af bemærkelsesværdige sager. Nu har jeg endda fået en konceptholder, der kan fastholde manuskripter, mens men skriver på computeren. Det vil gøre det nemmere, når man engang skal nedskrive sine erindringer fra en langt og brydsom tilværelse. Nu er der ingen undskyldning for at `gå fra koncepterne´ – som nærmere er defineret i `idiomordbogen´ på Nettet.
Så er gasfyret blevet serviceret – med en den tilbagevendende bemærkning om, at det trænger særdeles til udskiftning, En trøst var det dog, at hjemmehjælpen fungerede nutidigt og effektivt – og uden bemærkninger.

Fladskæm med følger

Min søn, Henning, hjalp mig med anskaffelse af en fladskærm til min pc – og mange tak for det. Det har afstedkommet en mindre revolution i mit hjem. Hele indretningen af mit pc-værelse måtte ændret. Gamle skærme, grammofon, borde, højtalere m.m. måtte sendes til genbrugspladsen – med lønligt håb om, at disse ting måtte falde i hænder, der kan gøre brug af de stadig brugbare sager. Et større arbejde med sortering af papirer og andet hengemt materiale er gemmenført med hård hånd og med det resultat, at skraldesækken er fyldt til randen – og et par andre, sorte sække ydernere står i venteposition for at bivåne ankomsten af den næstkommende skraldesæk.
En dag, hvor der virkelig er sket noget med at rydde ud i det, der ikke mere er aktuelt. Og hvor der er gjort et nødvendigt vold mod det nostalgiske. Jeg agter at fortsætte på tøjfronten, hvor jeg endnu stadig gemmer modeller, der var moderne i 70’erne.

Pinsesolens sidate dans

Det ligner lidt af en drilagtig joke, at solen her sidst på 1. pinsedags eftermiddag er begyndt at kaste en række varme og formidlende stråler ned over den forårshungrende befolkning. Som om den har en dårlig samvittighed over det skamfulde pinsevejr, den ellers har leveret. På traveture i omegnen ser man havefolket – der ellers troligt har trodset det noget gråmelerede pinsevejr – nu tager revanche og hygger sig på terrrasserne. Her hos mig har pinsen stået i oprydningens tegn. Oprydning skaber rod – blot andre steder – så nu bugner det med ringbind, plasticposer og alskens sager alle vegne. I skrivende stund ser det håbløst ud. Hvordan får jeg genskabt et beboeligt hjem igen? Det ser ud, som har det været udsat for en tsusami.

Grå pinse

Så er det blevet pinse, og det har vi længe glædet os til. Der var i år desværre ingen pinsesol, der dansede i den anledning – og slet ingen trang til at drage ud i den lysegrønne bøgeskov. Nej, ouverturen til sommeren blev kold og fugtig denne gang.
Min pinsedag gik med forberedelser til anskaffelse af en ny fladskærm. Det skulle gerne være med til at sætte et nyt look på mit værelse. Så derfor er der iværksat en større udrensning af overflødige ting og sager. Der tages fat med hård hånd, og jeg er taknemmelig for, at min søn kan træde til ved de større løft. En middag i familiens skø afsluttede dagen.

Fladskærm

Min søn har tilbudt at hjælpe med anskaffelse af en fladskærm til min pc. Det er jeg taknemmelig for. Længe har jeg ønsket en sådan, der måske endda kunne have en katalysatorisk indvirkning på mit værelse. Såden at forstå, at jeg kunne få noget bedre og systematisk orden på indretningen – og rodet.

Coriolis-kraften

Snakken over middagsbordet på Drejøvej er ofte ikke bare hyggelig men også lærerig. Eksempelves når der åbnes op for interessante fysiske emner. Vi har netop drøftet meteorologiske forhold – vel nok affødt af Hennings livsvarige interessse for flyvning. Netop nu har vi repeteret corioliskraften, det forhold, at vinde på grund af jordens omdrejning afbøjes. Det gør sig gældende ved højtryk og ved lavtyk. På vor nordlige halv afbøjes vinden til højre ved udfyldning af et lavtryk – rammer så at sige ‘ved siden af ‘- og udfyldningen sker ved en spiralbevægelse ‘mod uret.

Værløse museum

Vor lille gruppe, `De Fire´, var denne gang inviteret til det månedlige træf – denne gang i Værløse. Desværre blev det kun ned de tre på grund af sygdom. Det er absolut et savn, når en af deltagerne udebliver fra den lille gruppes sammenkomster. Vi besøgte Værløse museum, der for tiden har en meget seværdig udstilling om Fiskebæk hotel, der i sin tid lå mellem Farum sø og Furesøen – hvor nu motorvejsbroen er bygget. Det har været et legendarisk forlystelsetablissement, som endnu erindres af mange lokale beboere. Besøget sluttede med en fin frokost på Højbovænge.

Vredens søn

Jeg er netop blevet færdig med Hans Kirks roman, der handler om personen Jesus, der vækker et håb om frihed blandt de fattig og undertrykte. Det er en socialrealistisk roman, der sætter lighedspunkter mellem arbejderstandens tidligere undertrykkelse. Meget spændende skrevet. Et testamente, der er skrevet, som var det berettet af samtiden.

Chat

Jeg har fået installeret Skype på min pc og har allerede chattet en del med Mathias, Kristian og Herdis. Det er nok ikke så meget for nyttens skyld, jeg har fået programmet installeret, men det er interessant at være ‘med på noderne’.
Der er et godt naboskab omkring mig her i Røglevænget, og det er jeg taknemmelig for. Jeg møder megen hjælpsomhed – nu sidst med gasbrænding af ukrudtet på fortovet – både foran og bagved. Men det er også en stor hjælp for mig, at postkassen tømmes i mit fravær, og sneen ryddes, når den tid er.