Retur til forsiden
Forside
Weblog
Familie
Rejser
Oplevelser
Planer
Billeder

Weblog

lørdag, januar 31, 2009
En engel
På min travetur i dag - i et område, jeg ikke har besøgt for nylig - stødte jeg på en uvarslet forhindring. En sti, der plejer at være særdeles farbar, var brutalt brudt op, formentlig for at nedlægge et nyt kloaksystem.
Jeg stod eftertænksom og overvejede min situation: "Hvordan slipper jeg helskindet gennem dette vildnis og denne situation!". Næsten som Moses må have stået ved 'Det røde hav', Den historie har jeg nylig repeteret i min gennemgang af Mosebøgerne.
Lige som det gik for Moses, således gik også for mig. Der viste sig i det samme en engel fra det høje, personificeret ved en yndig ung pigeskikkelse, "Kan jeg hjælpe dig?" spurgte hun. Jeg takkede ydmygt "ja, tak!".
Så bød hun mig sin jomfruelige arm, bar rollatoren med den anden hånd, og førte mig trygt gennem det 200 meters smattede morads og sikkert op på det tørre land.
Er der nogen, der siger, at ungdommen ikke er hjælpsom? [20:18]


fredag, januar 30, 2009
Gymnasium
Efter 9. klasse, som Mathias er færdig med til sommer, er det hensigtern, at han skal fortsætte ad gymnasievejen. Med det formål har familien nu deltaget i introduktionsmøder på de to relevante gymnasier, der kan komme på tale, nemlig Marie Kruse Gymnasiet i Furesø Kommune og Allerød Gymnasium. der ligger lige tæt op af hjemadressen.
Begge gymnasier er tilsyneladende i stand til at tilbyde undervisning i den sammensætning, der kan komme på tale. Sammensætningen af de specielle fag, der skal vælges, er noget af et puslespil, da der er adskillige forskellige sammensætninger af fag. Det er ikke mindst vanskeligt, når eleven ikke endnu har et klart billede af sine senere erhvervsinteresser.
Fra forældrenes side lægges der stor vægt på, at afgørelse om gymnasievalg så vidt mulig træffes af Mathias selv. [22:12]


torsdag, januar 29, 2009
Bedste ledere - mænd eller kvinder?
Debatten om, hvorvidt det er mænd eller kvinder, der er bedst egnede som ledere, bølger stadig frem og tilbage. Netop dette spørgsmål er vel udvalgt til at blive et af vor generations hovedspørgsmål - måske ikke så mærkeligt efter at kvinder har erobret stadig flere job på arbejdsmarkedet på alle niveauer, og ikke mindst har gennemgået de allerhøjeste uddannelser. Det er ikke uforståeligt, at kvinder med disse høje uddannelser efterspørger tilsvarende betydningsfulde stillinger i samfundet.
Også over vor families spisebord kan denne diskussion krydse klinger. Ingen tvivl om, at begge køn generelt har medfødte anlæg nedarvet i deres kønsbestemte gener. Mænd er vel oprindelig skabt som jægere og beskyttere, mens kvinder i orinaludgaven er forudset til livslange svangerskaber - og beskyttelse af afkommet. Med det overordnede formål at bevare slægten - og arten.
I vor tid har vi i den vestlige kultur 'skruet på håndtagene' med det resultat, at vi har sat os til herre over spørgsmålet om at få børn. Det resulterer vel naturligt til, at fødselstallet falder. Når man er blevet i stand til at vælge - er det ikke mærkeligt ar det giver overvægt for at vælge fra.
For at forhindre lavere indbyggerantal må man derfor importere indvandrere fra kulturer, som er mere fødedygtige end vor, for at fastholde et befolkningsmæssig status quo.
Spørgsmålet om kvinder eller mænd som ledere har i Island fået en ny dimension, da det er en kvinde, der ser ud til at blive statsminister. Hun er ikke alene kvinde, men tillige lesbisk og er i registreret forhold til en anden kvinde. Måske skal også sådanne forhold drages ind i debatten, om hvorvidt mænd eller kvinder er bedst egnede som ledere . [20:37]


onsdag, januar 28, 2009
Ryba's hyrdemesse
Somme tider kan man undre sig over at få henvendelser på sin mailbox med henvisning til, at indlæg på weblog'en er blevet fundet og læst.
Således fik jeg i dag en mail fra Bornholm fra en musikinteresseret, der havde opsporet, at vi i Birkerødkoret ved juletid i 2004 havde sunget Ruba's hyrdemesse. Et virkelig interessant musikstykke, skrevet på Mozart's tid - men ellers helt anderledes. Jeg blev forespugt om de nærmere detailler med noder, orkester o. lign. Formentlig arbejder han med planer om at opføre værket på Bornholm.
Jeg lod forespørgslen gå videre til Birkerødkoret for nærmere besvarelse, da jeg ikke mere har materiale fra koncerter, der ligger så langt tilbage i tiden.
Interessanr var det at blive gjort opmærksom på netop denne koncert, der skulle blive min sidste. i koret - og i hele min mere end 50-årige korvirksomhed. I januar fik jeg denne kedelige blodprop, der begrænsede min udfoldelser og har forfulgt mig siden. [19:26]


tirsdag, januar 27, 2009
Medicinering
Når man bliver ordineret en medicinering, har det naturligvis sin rod i forbindelse med et sygdomsforløb. I de fleste tilfælde måske i fortsættelse af et sygehusophold. Man får af specialisterne fastlagt en række medikamenter, der skal indtages efterfølgende - efter samråd med egen læge.
I flere tilfælde synes det som om, at den en gang foreskrevne medicinering - som ofte indebærer mange forskellige slags piller - nærmest får karakter af at skulle gælde 'livsvarig'.
Den praktiserende læge er måske ikke meget for at gå ind i behandlinger, som de mere specialiserede sygehuslæger oprindelig har foreskrevet. Viger måske tilbage for at gå for tæt ind på specialisternes domæne.
Jeg har kendskab til et par tilfælde, hvor unormal træthed måske kunne skyldes, at forskellige præparater muligvis var kommet til at 'modvirke' hverandre. Måske ikke så mærkeligt, at de forskellige piller har påvirkning på legemet, men også på hinanden.
Det kan til tider have sine vanskeligheder med at få sin egen læge til at fravige de oprindelige specialisters en gang fastsatte 'pille-plan'.
I værste fald kan man - hvis man forsigtigt - foreslår ændringer, risikere at komme på kant med lægens faglige stolthed. [21:35]


mandag, januar 26, 2009
Vintervejret
Det er stadig mildt og tørt vejr. En usædvanlig vinter. Hvis det er klimaforandringerne, der er årsag hetil, forekommer det egentlig meget sympatisk.
Min broder og jeg faldt i snak om gamle dage, hvor der virkelig var sne- og isvintre til. Ingen 'profeter' talte den gang om klimaforandringer eller menneskeskabte påvirkninger. Der var ellers nok, der i de krigsvintre kunne henføres til 'menneskeskabte' indvirkninger. Men vejret blev det, som det selv ville, Nok var man uenige og slog hinanden ihjel, men vejret involverede man ikke i kamphandlingerne. Og dog var det vejrguderne, der satte en stopper for tyskernes fremrykning på Østfronten. Da viste den barske natur, at den var stærkere end mennesket.
I de nange, kolde vintermåneder løb vi på skøjter i 'Parken' eller på Peblingesøen. Begge steder var der sort af skøjteløbere om aftenen, når der var lys over banerne. Slikmutter i parken solgte velsmagende, kandiserede æbler.
I gården byggede man volde for at beskytte sig mod 'fjender' fra naboejendommene. Overhældt med vand om aftenen fremstod de næste morgen tilfrosne og uindtagelige.De mange arbejdsløse fik 'snekort' og blev sat i gang med at rydde gaderne og gøre dem fremkommelige for datidens ret så tætte hestevognstrafik. [16:22]


søndag, januar 25, 2009
Hjemtur
Tiden i Ebeltoft var jo meget begrænset og søndagen gik ualmindelig hurtigt. Snart var de om at få pakket ranslen og vente på familiens komme for at føre os tilbage til 'øen'. [16:19]


lørdag, januar 24, 2009
Mini-weekend
Jeg blev tilbudt en køretur til Ebeltoft, idet min familie skulle til rund fødselsdag i Aalborg. Det var kærkomment at få dette lille 'frikvarter' hos Herdis. Vi fik 'opdateret'os efter mange måneders fravær og havde en dejlig tid sammen. Traveture blev der også tid til. [16:16]


fredag, januar 23, 2009
Storm og rusk
En råkold, stormfuld dag, som hovedsagelig er gået med forberedelser til det korte Ebeltoft-besøg i weekenden. Jeg glæder mig til at træffe Herdis igen på hjemmebanen. [20:42]


torsdag, januar 22, 2009
'De fires' januarmøde
I dag var jeg med 'De fire gruppen' på museumsbesøg på Gl. Holtegaard. En udstilling, hvor flere kunstneres værker var inspireret af Karen Blixens kendte novellesamling, 'Vintereventyr'. En seværdig udstilling i det lille hyggelige museum.
Jeg er ekstra glad for, at Leif hankede op i mig og fik mig med i flokken - egentlig var jeg lige ved at opgive pga min øjeblikkelige balancesituation.
Gerner serverede en superb frokost med alt, hvad man kunne begære.
Anne sørgede for, at jeg kom godt og helskindet hjem. Alt i alt en vellykket og dejlig dag.
Næste møde i gruppen bliver hos mig i slutningen af februar. [21:01]


onsdag, januar 21, 2009
Hussein
Mærkeligt er det, at den nyudnævnte præsident i USA tilfældigvis bærer mellemnavnet Hussein. Først var der Saddam Hussein - som Bush i sin terrorjagt kom efter - nu kommer der en 'Hussein' efter Bush.
Der er formentlig ingen grund til at lægge nogen politisk betydning i mellemnavnet, men er det islamske navn ikke blevet holdt med meget lav profil under valgkampen.
Den nye præsident står for en travl fremtid med en lang række meget betydelige problemer. Han nedtoner forestillinger om, at han kan skabe store ændringer på kort tid.
Men han er allerede i arbejdstøjet. [20:40]


tirsdag, januar 20, 2009
Start på en ny tid
Så er Barrack Obama i dag indsat som den 44. præsident i USA. Det er en nyhed, der er modtaget med stor forventning modtaget over den ganske verden.
Nu venter verden og os andre på at se resultater af den nye situation. [21:26]


mandag, januar 19, 2009
Messias komme
Sa venter vi spændt på morgendagen, hvor Barack Obama bliver indsat som USA's 44. præsident. Det er næsten, som om hele verden utålmodigt venter på ham - ligesom jøderne i tusinde år har ventet på Messias' komme. Det føles, som om alt vil ændre sig til det bedre, nu denne nye præsident træder til,
Krige og uroligheder vil indstilles. Financielle kriser vil løses. Klimaet vil blive skånet. Der er ingen ende på de håbefulde forventninger.
Det kan nok diskuteres, om det alene er den afgående præsident Bush, der er årsag til verdens øjeblikkelige recession, men det er klart, at hele verden for tiden trænger til nyt drivstof - til at få 'tanken' fyldt op med fornyet håb og tro til en ny og bedre fremtid. Det er vel i virkeligheden det, der er brændstoffet i verdensudviklingen. Troen på fremtiden - måske det, der er personificeret i begrebet 'Messias' komme'. Obama er blevet håbets og forandringens symbol og kandidat i en verden, der tørster efter netop det, han synes at tilbyde. [19:12]


søndag, januar 18, 2009

Til salg - også hos mig
På mine daglige vandringer rundt her i kvarteret har jeg i den sidste lange tid bemærket den stadig stigende bevoksning af 'Til salg'-skilte, der er groet op i et tempo, der ellers er forbeholdt skvalderkål og mælkebøtter.
Jeg er indeklemt mellem sådanne skilte, der synes at have fundet varig standplads hos naboere på begge sider, Hver søndag indbydes til gæstebud for interesserede købere. Optimistiske flag vajer uden for. Og måske er det med kaffe og blødt brød inde. Men det har endnu ikke givet kø af biler ved kantstenen.
I sommers forhørte jeg naboen om salgsudsigterne "Til jul - tidligst", var hans gæt den gang, men nu ved jeg ikke, hvordan udsigterne ser ud.
Alle venter på Obama, skulle man tro.
Også på min lille bolig i min gård har jeg opsat et imaginært 'Til salg'-skilt, Det er på min lille fuglekasse - eller rettere musvitkasse, der nu har stået tom og ubeboet i lang tid - siden sidste forår.
Men endelig i dag viste en potentiel lejer sig for at orientere sig om betingelserne.
Måske og forhåbentlig får jeg nye naboer til den side til foråret.
 [17:18]


lørdag, januar 17, 2009
Lysfest
I aften er der så den traditionele lysfest ii Madklubben, som sædvanlig afholdes hos Herdis, Desværre har jeg med beklagelse måttet melde afbud med adresse til min lidt vaklende kondition. Jeg håber, at resten af holdet må få en god aften.
Lidt har jeg dog herfra bidraget med. Gå-til-bords-kort baseret på Kumbel's gruk, Herrenes første halvdel af grukket skal finde den matchende anden halvdel hos damerne.
I aften indvies DR's nye koncertsal i Ørestaden. Fakrisk er det i en vis optik interessant, at det ellers så økonomisk nødlidende kulturliv i København i løbet af ganske få år er blevet beriget med hele tre nye kulturbygninger: Operaen, Skuespilhuset og nu DR's koncertsal. Det er næsten som om, den ene institution har revet den anden med sig. En slags synergi. [22:01]


fredag, januar 16, 2009
Ungdommeligt band
Roar - i udkanten af vor familie - har vel en halv snes år på bagen. Han har en særligt talent for guitarspil. Det kommer nok ikke udefra. Faderen har dyrket guitaren fra sin ungdom, og moderen kommer fra et musisk miljø i en familie, der har arbejdet med musik på andre instrumenter i professionel sammenhæng.
I denne weekend skal Roar til Aalborg, og sammen med sit lige så ungdommelige band give deres første koncert ved et talemtforum for unge bands i Aalborghallen.
Der er i hvert fald forventningsfulde tilhørere blandt publikum, Roar og hans familie og hans farfar er til stede og er sikkert uhøre spændte på præstationernerne. [22:27]


torsdag, januar 15, 2009
Afskedigelser
Den financielle situation sætter nu sit aftryk på beskæftigelsen herhjemme. Daglig meldes im større fyringer. I dag var det ikke mindst B&O og Pensionsforsikringsanstalten, der fyldte spalterne med store indskrænkninger. I PFA blev hver 10. medarbejder fyret.
Heldigvis ser det ikke ud til, at nogen i vor kreds er i en øjeblikkelig farezone. Men tiderne, vi kommer ind i, er uforudsigelige.
Jeg beundrede Henning's nyerhvervede guitar, og ser frem til snarest at få den demonstreret.
Familien har i går været til introduktionsmøde på Marie Kruse Skole. Senere på måneden forestår et tilsvarende møde på Allerød Gymnasium. Derefter er det op til Mathias selv at vælge sin fremtidige og bedste læreanstalt. [23:20]


onsdag, januar 14, 2009
Brødre invadere sygehus
Stadig godt vejr giver basis for at træne flittigt. Bare det holder ved, vinteren ud.
'De fire-mødet' i Holte ser ud til atindbefatte en udstilling på Gl. Holtegaard, inspireret af Karen Blixen. Jeg er taknemmelig for, at der åbnet mulighed for min deltagelse - selv om jeg må erkende, at jeg er lidt af et pjok.
Begge mine brødre har i de sidste dage været gæster på Hvidovre sygehus med skavanker, der går i så forskellige retninger som fra lunger over mave og til hjerte. [23:01]


tirsdag, januar 13, 2009
Skovkirkegården
Vejret er stadig fint til ture med rollatoren. Det bliver til længere og længere kørsler - dag for dag. I dag besøgte jeg vor nærliggende kirkegård. Den er anlagt som skovkirkegård. Egetræerrne, der blev plantet som små, da vi i 1993 flyttede til Allerød, har allerede nu en imponerende højde. Jeg bemærkede, at nogle af træerne var blevet afmærket med et plastikbånd. Jeg spurgte graveren, om der forestår en fældning af træerne. I løbet af de næste fem år bliver det nødvendigt at tynde ud, fortalte han, for egetræerne bliver fantastisk store.
Min tidligere kollega har tilbudt at transportere mig til det næste 'De fire-møde' i Holte. Jeg føler mig endnu ikke helt kvalificeret til at tage turen alene. [22:49]


mandag, januar 12, 2009
Fra lærling til politiker
Jeg ser på Nettet i dag, at min gamle maskinlærling, Kaj Poulsen, fra Norden er død.
Han var lærling i begyndelsen af Frede Jensen 's og min tid, efter at vi - hver på sin post - havde overtaget ledelsen af værkstederne og hvad, der fulgte med - efter at fabrikken egentlig den gang skulle lukkes.
Kaj Poulsen har vel hele livet igennem været en komtroversiel person. I sin lange folketingsperiode gik han ofte imod partilinien, Han var i hvert fald besværlig også som lærling, hvor han gik mere op i det partipolitiske end det faglige stof. Vi måtte derfor ofte - uden resultat - tale donner til ham for at føre ham på rette vej.
Jeg mødte ham senere i hans folketingsperiode i flyveren hjem fra møder i København, og han fastholdt godmodigt til det sidste, at jeg havde truet med at 'fyre' ham som lærling, hvilket måske nok skulle passe, men som jeg aldrig klart erindrede. I hvert fald gjorde han en glorværdig karriere som politiker. En karriere, man må beundre ham for.
Han fik i sine sidste mange år - som bonus for sin politiske optræden - hverv som leder af LO og medlem af byrådet i Aalborg.
Nu har vi vist kun en Norden-lærling, Bjarne Lausten, fra Norden tilbage i Folketinget. [22:59]


søndag, januar 11, 2009
Marathon
Nok er marathon for det meste forbundet med sportslige præstationer, men for tiden vælter begebet sig også ind i de kirkelige cirkler, hvor man sætter et slags kapløb i gang med henblik på at folk skal læse hele bibelen fra den ene ende til anden - inden for en vis oversigtelig periode.
Sikkert en god ide, selv om præsttionen næppe fordrer nogen dybere forståelse af substansen i teksterne. Om der så hænger noget langtidsvirkende på eller ej, må fremtiden vise. Muligvis er begrebet inspireret af den systematiske indpiskning af koranlærdom, der praktiseres i muslimske kredse og piskes ind i børnene, lige fra de er små.
Der er også sat en sådan 'sportsbegivenhed' i værk i Ebeltoft, og Herdis har deltaget heri.
Jeg ser på Nettet, at selv paven er med på det nye begreb.
For mit vedkommende har jeg altid interesseret mig for det historiske billede, der tegnes i 'Det gamle Testamente', så jeg er gået i gang med 1. Mosebog - dog ikke i konkurrencetempo.
Set fra en historisk side er det stadig den samme tragedie, der foregår i det lille hjørne af Mellemøsten. Et mindre folkeslag, der aldrig har fundet sin plads i regionen - men i en forbavsende grad har formået at sprede sig talrigt over hele jorden. [21:36]


lørdag, januar 10, 2009
Lørdagshygge
Vejret i dag er også som skabt til gode gåture' i den friske luft. Det nyder jeg i fulde drag. Plusgrader, tørvejr og skridsikre veje og stier - hvad kan man ønske eller forlange mere.
Vejret i dag fik i jeg sat i relation til den skånselsløse vinter, som de har i Canada i denne tid. Min fætters søn, Egil, melder om oceaner af sne og 20 graders frost. I forhold hertil er vort nuværende vejr nærmest at betragte som egnet til en sommerudfligt.
Nu har Pia Kjærsgaars siddet i Folketinget i 25 år, det må man sige er en præstation, man må tage hatten af for. Hvad man end mener om indholdet i hendes politik, må man erkende, at hun har bragt sit parti frem til en magtfuld position i dansk politik.
Min svigerdatter påpeger den noget trippende gangart, jeg har tilvænnet mig. Måske som remisens fra blodproppen. Hun har tålmodigt ekserceret mig i en perfekt gangart. [19:53]


fredag, januar 09, 2009
Milde vinde
Et dejligt fredagsvejr med tø og tørre veje - det var lige noget for mig. Jeg tog allerede tidligt på dagen to ture rundt i kvarteret, for at komme i gang igen med gangøvelserne efter de seneste dages megen ufrivillig stillesidden. Det føltes dejligt sikkert, at kunne færdes med rollatoren uden frygt for at glide - og dermed risikere at falde. Nu vil jeg slutte dagen med en tredie tur hen til familien henad aftenstid, derefter må jeg med tilfredshed bekræfte mig selv i, at det har været en god træningsdag. Sådanne optimistiske dage må jeg håbe, at der fremtidig kommer en lind strøm af.
Medierne er stadig fulde af stof med henblik på imødegåelse af den financielle uholdbare situation. Der pågår forhandlinger om en større 'bankpakke', der skal 'sparke' økomomien i gang. På en vis måde er det nok så interessant ud fra en politisk betragtning at konstatere, at det er nødvendigt for regeringer - over en bred front - at skulle gå ind for at igangsætte det opbremsede erhvervsliv med statslige midler. I et vist perspektiv ligner det en slags planøkonomisk løsning, når statsmagter skal gribe ind i markedsøkonomien. Er det et tegn på, at det liberalistiske system er stødt på en form for 'øvre grænse', der forventes at kunne løses med sådanne statsstøttede indgreb? [12:54]


torsdag, januar 08, 2009
Stadig glatvejr
Der meldes om mildere vejr, det glæder mig såre. Jeg mærker en stigende længsel i hele kroppen og ikke mindst mine lemmer for at komme udendørs og anvende dem. Faktisk er det en del af genoptræningen. Tiden hjemme kan nok være produktiv nok med alle de huslige gøremål og kontakter med venner og familie på telefon og mail - men det erstatter ikke de udendørs.. [21:56]


onsdag, januar 07, 2009
Sol og sne
Dejlig solskinsdag, men koldt er det stadig - og et tyndt snelag dækker vej og sti. Stadig ikke min livret. På en prøvetur i nærområdet mærkede jeg glatheden, som ihvertfald ikke i min situation føles mindre end den i virkeligheden er. Havde det held at møde mit kære barnebarn. Mathias, på vej hjem fra skole. Han ryddede mit fortov for snelaget, så nu er jeg blandt de lovlydige beboere på vejen. Der er heldigvis udsigt til mildere vejr i de kommende dage. [22:22]


tirsdag, januar 06, 2009
80-års fødselsdag
Til lykke til min kusine, Lillian, i Herlev, der i dag runder 80-års hjørnet. Heldigvis ser det ud til, at hun gør det både med godt helbred og godt humør.
Sådan en begivenhed kalder naturligvis minder om det forgangne frem. Efterhånden er der ikke mange overlevende fra den familiekreds, som vi kendte som børn. Det var hovedsagelig familierne på min fars side, vi dyrkede selskabslivet med. Til de traditionelle nytårsaftener og andre familiehøjtider. Det medfølgende billede er fra min mor og fars sølvbryllup i 1951.
Lillian's far var onkel Harry - en rigtig spasmager. Han kunne sætte liv i kludene med sine sprælske bemærkninger. Han omtalte sig selv som 'grosserer Madsen' og min far som 'professoren'.
Lejlighedsvis optrådte han som julemand for familiernes børn, og satte en livsvarig skræk i dem, når han truende formanede dem: "Din mor siger, at du ikke hører efter, når hun beder dig om noget. skal jeg bore ørene ud på dig?", hvorpå han fremdrog et stort, skrækindgydende borsving fra julemandssækken. Lillian's mor, Dagmar, fars yngste søster, var en kærlig tante.
Af de tre sammenspiste familier er der nu kun få medlemmer tilbage. Lillian's ældre broder, Arne, døde i en ret tidlig alder. Min far's søster Marie's familie har kun Kurt, som der ikke er forbindelse med - samt svigerdatteren, Zenia, i Toronto - tilbage.
Kok'erne kan endnu præstere et komplet musketérhold. [14:24]


mandag, januar 05, 2009
Frostdag
I dag var det rigtig koldt - helt ned til minus 6-7 minusgrader. Det er bedst st holde sig indendørs eller på det tørre. Al færdsel foregår med rollator - det er nødvendigt, og jeg har endvidere også lovet Anne det. De kan jo heller ikke være tjent med at samle mig op gang efter gang - eller være nervøse for min færden.
Ekstraordinært havde jeg hjemmehjælp i dag - dog ikke Mia. [22:27]


søndag, januar 04, 2009
Lokalhistorie
Jeg blev gjort opmærksom på en internetside med lokalhistorie fra Vendsyssel - nærmere bestemt fra Østervrå - en naboby til Herdis' fødeegn.
Interessant er det at følge ældre folks beretninger fra en tidligere tid, der dog ikke ligger så forfærdelig langt før vor tid, men dog alligevel føles så fjernt og fremmed for os.
Helt spændende er det at følge retsagen mod kvinden, der dræbte sin drikfældige og voldelige mand med rottegift. Hun undgik lige at blive henrettet på grund af en ny og mildere lov, der fremkom i forbindelse med Grundloven.
Skræmmende er det også, at få et indblik i tuberkulosens rasen med mange dødsfald i familierne til følge. Netop i min tid blev denne sygdom standset med vaccanitation af hele befolkningen.
Området i Vendsyssel var til dels hede, der måtte opdyrkes med megen flid og håndkraft. Folk var fattige og måtte arbejde for føden ? ikke mindst børnene.
I beretningerne var der dog også plads til humor. Som da karlen, der skulle køre soen til bedækning, kunne rapportere, at ornens ejermand havde et slagfærdigt reklame-slogan: "Ingen roser uden torne, ingen grise uden orne!" [19:38]


lørdag, januar 03, 2009
Keramik
Jeg faldt tilfældigvis over navnet, Tove Anderberg, i dag. Det bragte fortids oplevelser ind på lystavlen.
Det var dér midt i 70'erne, hvor dronningen og prinsgemalen aflagde besøg i Aalborg. Jeg var - som repræsentant for erhvervslivet - inviteret til at deltage i kommunens lille frokost på det gamle rådhus, Placeret lidt i den fjermer ende af bordet - mellem en hofdame og den kunstnerinde, der havde kreeret byens gave til dronningen.
Samtalen med hofdamen kom vist aldrig rigtig i stand. Det gjorde snakken med den unge, tiltrækkende kunstnerinde derimod. Hun var naturligvis meget nervøs for, hvordan hendes værk blev modtaget af dronningen.
Da dronningen takkede farvel og gav hånd, bordet rundt, skulle hun også - efter mig - takke kuntneren som havde skabt den smukke gave.
Tove Anderberg var så nervøs, at hun formelig rystede. Hun klemte min hånd så hårdt, at jeg næsten kunne følge hendes hjerterytme, mens hun modtog dronningens takkeord og fik det royale håndtryk med den anden hånd.
Kunstneren, Tove Anderberg, er stadig kendt for sine meget følsomme værker. Monna og jeg fulgte hendes udstillinger i et langt åremål, mens vi levede i Aalborg. [23:23]


fredag, januar 02, 2009
Vor sol er bleven kold
Man bliver erindret om Johs. V.Jensen's solhvevssang - med den strålende og indbydende sol på himlen her til formiddag. Men henad middagstid blev der med forsigtig hånd strøet et flormelstyndt snelag ud over veje og træer, som understregning af, at man endelig ikke skulle forledes til at tro, at det drejede sig om en sol, der varslede forårets snarlige komme.
En minitur i kvarteret bekræftede, at solide kuldegrader sekunderede den fristende sol.
Dagene længes - ligesom os - mod forår og varme. En trøst er det dog, at dagen nu er tiltaget med 9 minutter så det går dem rette vej. Optimismen finder vi i verset:

Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt og håbet tændt,
ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt.
nu kommer lyset og den lange dag tilbage. [19:40]


torsdag, januar 01, 2009
Nytårsdag
Ja, denne dag er også traditionel, Den sene nytårsaften-sengetid medvirker en forsinket opvågning. Men altid så betidst, at man ikke komme for sent til nytårskoncerten fra Wien, der sætter en optimistisk start på det nye år med de glade og forførende Strauss toner.
Så er det tid for at ringe og maile til venner og bekendte med gode ønsker for det nye år.
Derefter tages de letsindigt vedtagne nytårsforsætter op til en kritisk revision - dog som oftest med det resultat, at de på det nærmeste ville være uigennemførlige. Resultatet bliver så måske det sædvanlige, at alt går videre, som det plejer. Det er måske heller ikke så galt endda.
Statsministeren holdt sin nytåtstale i TV. Som forventet ikke så optimistisk, som forhen i de sorgløse og gode år. Den globale finansiellle krise er kommet uventet imellem.
Han påpegede dog, at krise ikke blot er et dårlig tegn - men på den anden side giver mod og brændstof til nye tanker og nye udfordringer. Danmark har måske en god mulighed ved at blive førende inden for klimaomeådet, som udover at mindske udslip også vil føre os ud af de ikke-demokratiske olielandes favntag. Næste års klima-topmøde skulle gerne give Danmark en førerstilling på området. [20:49]


Powered by Blogger

Weblog arkiv

november 2003
december 2003
januar 2004
februar 2004
marts 2004
april 2004
maj 2004
juni 2004
juli 2004
august 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004
januar 2005
februar 2005
marts 2005
april 2005
maj 2005
juni 2005
juli 2005
august 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005
januar 2006
februar 2006
marts 2006
april 2006
april 2007
maj 2007
juni 2007
juli 2007
august 2007
september 2007
oktober 2007
november 2007
december 2007
februar 2008
september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008
januar 2009
februar 2009
marts 2009
april 2009
maj 2009
juni 2009
juli 2009
august 2009
Willy Kok - Røglevænget 12 - DK-3450 Allerød - +45 48143110 - willy.kok@adslhome.dk