Retur til forsiden
Forside
Weblog
Familie
Rejser
Oplevelser
Planer
Billeder

Weblog

tirsdag, januar 31, 2006
Vinterkuller
Den efterhånden langvarige vinter begynder at blive noget triviel. Snebunker alle vegne gør traveture til små mareridt. I dag strandede jeg midt i en bunke på M.D.Madsensvej, og fik en hånd fra en hjælpsom dame. Tænk, at man mere og mere må udstille sine svagheder til offentlig skue. Bilkørsel er heller inden spøg, når det gælder de mindre veje, der ikke er ryddet i lange tider.
Lad snart foråret få indpas i hverdagen. [10:11]


mandag, januar 30, 2006
Kulturforkelle
Sagen om Jyllands-Postens tegninger af Muhammed har ekscalleret hastigt her i de sidste dage. Nu er alle danske varer taget ud af handelen i alle de mellemøstlige lande, og danskere trues til at forlade en hel af disse lande.
Herdis og jeg drøftede for en uges tud siden, om vi skulle besøge Egypten. Godt at vi ikke blev enige om det, for nu er det ikke et tilrådeligt rejsemål.
Sagen viser, at der er større kulturforskelle, end vi er vant til herhjemme. Vi må nok lære ar styre forhold som 'ytringsfrihed' på en måde, der ikke unødigt provokerer andre kulturer. [22:21]


søndag, januar 29, 2006
Klitten
I adskillige år tilbragte jeg som skoledreng mine sommerferier på et mindre landbrug i Nørre Skovsgaard i Hanherred. Det var hos Kathrine, der få år forinden var blevet enke og sad alene med to mindre piger - den ældste på min alder. Hun havde dog trods det overskud til at tage sig af en sådan lille københavnerdreng som mig.
Det har været en tid i min tilværelse med mange gode minder. Kathrine var en prægtig 'husmandskone' med egenskaber langt ud over, hvad professionen krævede. Hun kom ud af en søskendeflok fra et barndomshjem i Tranum klit.
Jeg har for nylig af hendes datter lånt en nedskrevet beretning om Kathrine's hjem i Klitten. Heri fortæller hun gribende om de vanskelige vilkår, der helt fra 1850'erne skulle overvindes for at få et stykke lyngbegroet areal kultiveret til brugbart landbrugsjord. For ikke at tale om den lange, slidsomme indsats for at få primitive bygninger op at stå, så familien og de få husdyr kunne huses.
Det har for mig været en interessant og personlig præget beretning. [21:36]


lørdag, januar 28, 2006
Intelligent design
Min sandten om ikke gamle Dawin's hæderkronede teori om evolutionsteorien er kommet under pres i denne tid. Som så mange gange førhen. Nu hedder førerbanneret 'intelligent design' - der må stå en kreativ skaberkraft bag hele skabelsen.
Jeg holder mig i nogen grad a'jour med de nye tanker - men holder mig langt borte fra ar deltage i diskussioner om de verserende teorier, der vel nok i en rum tid endnu kun vil være genstand for reoretiske tankespind. [23:17]


fredag, januar 27, 2006
Muhammed-tegninger
De tegninger af profeten Muhammed, som Jyllands-Posten bragte i september sidste år, ser nu ud til at have hævet sig op på statslige og handelsmæssige planer. Set fra min sidelinie synes det ganske uforståeligt, at et par tegninger i en avis kan føre til så store forviklinger. Det udstiller de store religiøse og kulturelle forskelle mellem vor og den den islamske del af verden. Når så - set med vore øjne - bagatelagtige ting kan skabe så stor ravage. Det afslører kløfter mellem de to kulturer af næsten uovervindeligt omfang med hensyn til diktatur, kvinder, æresbegreber for blot at nævne nogle områder. [11:03]


torsdag, januar 26, 2006
Omsyn
Nu er min bil så endelig blevet godkendt og synet i alle ender og kanter. Den gik glat igennem - og heldigvis var vejene ikke særlig glatte - bortset fra vejene her i mit kvarter. Men vejret var så solfyldt, at temperaturem i stuerne næsten kom op på 30 grader. Et lille pift af forår. Mon det varer ved?
Det passede sig så heldigt, at jeg fik besøg af Jørgen, så vi benyttede lejligheden til en fælles udflugt til synshallen i Birkerød. Det gik så hurtigt, at alt mens jeg betalte for hele oplevelsen, var hele synet klaret uden min indblanding, så det har formentlig blot taget 2 minutter. Også i dette tilfælde gælder det gamle ord: når nøden er størst er JØKO nærmest.
Vi havde ellers en hyggelig kaffe-eftermiddag sammen i broderligt lag. Med den sædvanlige kredsen om de nostalgiske emner omkring vor fælles fortid. [17:26]


onsdag, januar 25, 2006
Sne og atter sne
Hvad gør man, når man vågner op til et snefyldt fortov? Naturligvis springer man op af sengen og trækker i arbejdstøjet - griber sneskovl og kost. Med stor møje får man fjernet ethvert snefnug til egen og passerendes sikkerhed.
Men aldrig så snart man får nedlagt værktøjet og får placeret sig ved det forsinkede morgenbord, før man gennem vinduet ser, at det min sandten tager til med at sne igen. Så kan man gribe til 'same procedure' - gå ud i kulden og tage fat igen.
Lad os snart få forår! [21:28]


tirsdag, januar 24, 2006
Kaj Holländer
Jeg blev ringet op til morgen af Holländers datter med melding om, at hendes far var død i går i en alder af 89 år.
Holländer var en af den gamle Norden-fabrik's kæmper, Han var beskæftet her i 49 år og har gennemlevet hele fabrikkens omskiftelig liv. Han var selv et stykke Norden-historie, som de sidste rester af nu forsvinder.
Det meste af sin tilværelse har familien boet i den gamle gård, 'Johannesminde', på hvis arealer cementfabrikken i 1898 blev anlagt.
Han startede i 1934 på den daværende cementfabrik på fabrikkens kontor.
Da cementproduktionen i 1938 blev nedlagt, begyndte fabrikken at producere råjern i de gamle roterovnene. Under disse nye forhold blev han leder af shipping afdelingen, og havde desuden ansvar for indkøb af råmaterialer til produktionen.
I 1972 måtte denne råjernsfabrikation standses, men fabrikken fandt en ny overlevelsesmulighed ved at overgå til en ny tilværelse som maskinfabrik. Holländer viste også i denne forbindelse sin alsidighed og blev en af de vigtige nøglepersoner i denne nye og ganske anderledes fabrikstilværelse.
Det blev en af hans første opgaver at få nedlagt og fjernet det gamle fabriksanlæg fra cement- og råjernstiden - og ikke mindst de store skorstene. Hans indsats på denne front ændrede Mølholms udseende i en ganske væsentlig grad til et attraktivt forstadskvarter. [21:49]


mandag, januar 23, 2006
Snelandskab
Hjemtur fra Ebeltoft i sne og solskin. Skønt så det ud - men koldt var det. Det understregedes i særlig grad, da jeg ankom til mit hus, der på grund af den reducerede temperatursænkning yderligere var blevet koldere, end jeg havde forventet. Jeg havde ikke forventet, at udetemperaturen var sunket til de nuværende minusgrader.
Men skønt temperaturen stadig er under normalen, er den dog stadig på vej op. Og humøret og helbredet er i top. Begge dele fra 14 til nu 16 plusgrader. [21:39]


søndag, januar 22, 2006
Århus Strygerensemble
Det anseelige snedække giver endnu engang frustrationer over den udeblevne søndagsavis, JyllandsPosten, med det overdådige læsestof til dagen. Men den kom dog. Først på eftermiddagen. Og stor var glæden i det indesneede hjem
En lille eftermiddagstur gik til en koncert med Århus Strygerensemble i Ebeltoft Kirke [21:44]


lørdag, januar 21, 2006
Mortens fødselsdag
Selv om snevejret absolut ikke gav de mest optimistiske løfter for fødseldagsturen til Langaa, hvor vi skulle fejre Mortens 60-års fødselsdag, lykkedes det dog alligevel at komme godt af sted.
Det skete i samkørsel med gode venner fra Ebeltoft.
Det var en særdeles hyggeligt fest i selskab med familiens venner, der viste sig i stor grad at være korister fra Randers Bykor, som Bodil og Morten begge er medlem af. Korfolk borger altid for festlige stunder, så det blev en hyggelig og festlig aften [21:42]


fredag, januar 20, 2006
Snevejr og Egypten-snak
Det sner i dag kraftigt med stor fygedannelse. Rigtigt hjemmevejr for gangbesværede.
På initiativ af venner på Salling fik vi gennemdrøftet, om vi skulle tage på en fælles tur til Egypten i foråret. Skønt det ikke skortede på den gode vilje, viste det sig dog umuligt at finde et tidspunkt, der passede i de forskelliges kalendre.
Derimod meldte vi os til en ferie i Lærerforeningens sommerhus i Skarrildhus. Det bliver spændende, om vi bliver ?udtrukket?.
Herdis svigerinde og broder har inviteret til en hyggelig middag. [21:39]


torsdag, januar 19, 2006
Frem og tilbage ? lige langt
Efter et kort ophold i Allerød - og deraf følgende gensyn med hjemmefronten - i samfulde 3 dage, er jeg allerede tilbage til hovedlandet igen i den dejligt opvarmede 888-bus. Henning har overtaget Peugeot?en, da hans bil er på værksted, og så ved jeg da, at den er i gode hænder.
Men nu læner jeg mig tilbage i sædet og slapper af til en dejlig lur på den 3 timers tur til Ebeltoft. Jeg skulle jo gerne møde udhvilet frem i Ebeltoft. [22:57]


onsdag, januar 18, 2006
Ordrupgaard
I dag var 'De fire' - den lille fasttømrede gruppe af gamle kolleger - på den månedlige ekskursion, som denne gang gik til Ordrupgaard Kunstmuseum. Muséet ligger idyllisk i skovomgivelser noget syd for Dyrehaven. Det var oprindelig en herskabsbolig for en kunstinteresseret direktør, Wilhelm Hansen.
Muséet er senest udvidet med en arkitektonisk meget interessant tilbygning, som nu rummede en moderne udstillig af franskmanden, Soulages.
Som modvægt beså vi den faste udstilling med værker af mere kendte malere fra tidligere tider.
Leif var dagens vært - såvel med det heldige arrangement, som ved den efterfølgende frokost. Som sædvanlig en dejlig dag i gode venners lag. [21:26]


tirsdag, januar 17, 2006
Afslapningsdag
Oven på de mere eller mindre hektiske og aktive dage, som har kendetegnet den første del af det nye år, har jeg nydt en dag helt uden forpligtelser. Men de daglige gøremål lader det sig alligevel ikke sådan gøre at svigte. Hvis man vil have noget at spise, må man lave mad - og vil man iføre sig rent tøj, ja, så må man vaske og stryge. [19:45]


mandag, januar 16, 2006
EDB
I går mødte jeg tilfældigt min gamle ven, Erling, på gaden i Ebeltoft. Han bor nu i byen. Det blev et kort møde, men trods det kaldte det en række gamle minder fra fortiden frem.
Erling er komponist - og var tillige organist i Ansgarskirken i Aalborg, der i udstrakt grad kom til at nyde godt af hans kreative evner som komponist.
Han tangerede i hine tider adskillige punkter på mit livs cirkel.
Erling - med initialerne EDB - blev i 1969 dirigent for Filharmonisk Kor i Aalborg, hvor jeg var formand. Det var et ungt kor, der fra en beskeden udgangsposition havde stort mod på at arbejde sig i op gennem musiklitteraturens store korværker. Vi jeg gjorde store bestræbelser for at forbedre koret kvalitet, hvilket førte til et langvarigt samarbejde- og derudover et familiemæssigt venskab.
Jeg blev medlem af hans kirkekor, der på grund af hans musikalske evner og flid hver uge fremførte nye komposioner. Koret bestod i øvrigt af unge musikstuderende, som det har været interessant at følge på deres videre karriére.
Erlings ofte noget provokerende syn på tilværelsen og dens problemer gav gode udgangspunkter for givtige diskussioner.
På det familiemæssige plan fik vi tillige gode relationer - bl.a. havde vores sønner nytte af et frugtbart venskab, der indførte dem i teknikkens problemfyldte verden.
Måske tør det nævnes, at jeg i nogle sæsoner var elev på Ingas - hans kones - jazzballet-skole. [17:47]


søndag, januar 15, 2006
Rydde op
Fest er godt. Men som Monna - min hustu - altid tilføjede: ?det er bedst, mens det står på?. Dagen derpå står altid i opvaskens tegn og indbefatter tillige oprydning af hele sceneriet, det superforlængede bord og genopbevaring af alle tillægsstolene i loftsregionerne.
Der blev dog stunder til en frisk gåtur til byen, hvor der i kirken blev indsat en ny præst til at passe på byens gæve molbobefolkning. [12:57]


lørdag, januar 14, 2006
Lysfest
Dække bord og rette an. 14 deltagere kræver store portioner i fremstillingsprolcessen. Overfyldte gryder med skinke, flæsk, grønlangkål og brunede kartofler.
Så kom alle de forventningsfulde med oplagt sind og godt humør.Til bordplanen blev 'Vor sol en bleven kold' benyttet, først som 'gætteleg' om borplacering og efterfølgende som fællessang inden måltidet. At der kun var 3-4 stykker, der kendte sangen, gjorde intet skår i forventningerne til det efterfølgende måltid.
Stemningen og indendørs-temperaturen steg i takt med nydelsen af de vendsysselske specialiteter. Og for ikke at forglemme: af tilsætningen af de medbragte drikkevarer? ikke mindst de hjemmefremstillede bjesker.
Med gætteleg og megen snak i det godt sammenspiste madklubs-selskab blev det en traditionel god indledning til det forestående madklubsår. [12:49]


fredag, januar 13, 2006
Bordplan
I morgen er der så indbudt til den årlige 'lysfest' i madklubben. Den lægger Herdis traditionelt hus og hjem til, da middagen består af vendsysselsk grønlangkål, og det er en ret, som hun har 'medbragt hjemmefra'. Så nu lægger vi planer for arrangementet. Hvad med at arrangere den over et tema. Johs. V. Jensens 'Vor sol er bleven kold'? Ja, der er mange forberedelser, når der skal holdes en større festlighed i de ikke så rummelige stuer. Men hvor der er hjerterum. Og er det ikke værd at fejre, at vi nu går mod de lysere tider? [12:44]


torsdag, januar 12, 2006
Hovedbanegården
Jeg er atter på vej til en lille ferie i Ebeltoft.
Turen er unødvendig langvarig, da forskellige offentlige transportmidler skal indpasses. Og det gør de ikke sådan uden videre.
Det giver således en lille times ophold på Hovedbanegården. Jeg har således god tid til at studere denne bygning og kan ikke lade være med at beundre det flotte, hundredårige byggeri.
Hovedbanegården blev bygget i begyndelsen af forrige århundrede af arkitekt Martin Nyrop, som netop havde tegnet Københavns Rådhus i 1905.
Det repræsenterer en gennemført arkitektur og en planmæssig udformning og forudseenhed, som har gjort det funktionelt uden væsentlige ændringer helt op til vor tid. Det er næppe tilfældet ved de fleste byggerier. Eller for så vidt andre områder af jernbanedriften.
Anlægget af den nuværende hovedbanegård repræsenterede store ændringer i den københavnske banedrift den gang. Den nybyggede hovedbanegård erstattede den tidligere, som nu er indrettet til den nuværende Palads-biograf, og det førte desuden til, at Nordbanen blev ført gennem tunnel - delvis udgravet i den tidligere voldgrav - direkte mod nord. I fordums tider var banen anlagt i en linie ud mod Nørrebro ved Lygten - bl.a. gennem den nuværende Nørrebropark.
Jernbanen har således førhen gået lige for enden af min barndoms gade, og på billeder kan man se, at toget passerede tæt forbi Brorsonskirken, og den har krydset Ågade - med den ddengang åbne å - ved Brohusgade/Bülowsvej. [12:09]


onsdag, januar 11, 2006
Bil og cykel hjemme
Nu er begge transportmidler endelig kommet over deres individuelle skrøbeligheder og vel hjemme i stalden igen - forhåbentlig vel reparerede. Nu venter jeg spændt på næste akt ? den værste. Regningen! [12:06]


tirsdag, januar 10, 2006
Stefan Zweig
Blandt de få skønlitterære bøger jeg får tid til at læse, indtager Stefan Zweig's værker en sæstilling. Hans bøger er godt repræsenteret på min bogreol, og jeg vender tilbage til dem gang på gang. Han formår på sin egenartede måde, at få gennemarbejset menneskelivets mangfoldige konflikter og få sat dem under en lup med en fortællerevne, der ikke kan undgå at gribe og fængsle én.
Jeg har netop lagt hans novellesamling, 'Følelsernes vildveje', fra mig. Heri behandler han bl.a.i en novelle - ganske overraskende for sin tid - problemet homoseksualitet.
Også i hans 'Legende' får han fat på nogle af menneskelivets etiske peoblemer og får læseren til at bevæge sit tankesæt ud over de vanlige grænser.
Men jeg fortsætter min vandring gennem hans litterære univers og kaster mig nu ud i 'Verden af i går'. [19:24]


mandag, januar 09, 2006
Kold sol
Endnu en dejlig solskinsvinterdag. Den indbød til gode traveture i skovens omegn. Men koldt er det alligevel. Jeg kommer Johs. V. Jensens solhvervssang, 'Vor sol er blevet kold', i hu. Den bør vi måske - den lidt vanskelige melodi til trods - afsynge til 'Lysfestn' hos Herdis på lørdag.
Cyklen er nu bragt til reparation, Man kunne heldigvis ordne pedalskaden, så nu kan jeg se en løsning på det problem.
Ved såmme lejlighed blev nogle bankforretninger ordnet for Mathias. Det er godt, at han er fornuftig med sine pengesager. [11:25]


søndag, januar 08, 2006
Forårsfornemmelser ved vintertide
En herlig - næsten forårsagtig vinterdag. Jeg kunne næsten mærke, at forårsfornemmelserne begyndte at spire i det gamle skrog.
Det kalder på aktivitet og gørelyst. Nu må der også gøres noget ved alle de udenstående aktivitetsmål. Etableree en to-do-liste. Som en begyndelse på de gode hensigter trak jeg min pedal-løse cykel ind til byen, hvor den nu står i venteposition i nærheden af cykelsmeden. Jeg håber, at han kan lave den, så jeg snart kan cykle foråret i møde.
Fuglene føler også snerten af foråret. Jeg kunne observere, at flere fuglefamilier besøgte min matrikel for at bese redemulighederne i fuglekaserne. Måske bliver de snart beboede, så jeg endnu en gang kan blive bedstefar til en redefuld nusvit-unger.
Til lykke til min kusine, Lillian, som nu err på 'omgangshøjde' med mig. [20:24]


lørdag, januar 07, 2006
Farver
Nu har jeg efterhånden eksperimenteret så længe og ihærdigt med den nyerhvervede DVD, at jeg efterhånden har fået sat farver på filmene. De første fem film, som jeg har set var alle i sort-hvid, og godtroende, som jeg er, tænkte jeg, at sådan skulle det nok være. Hvorfor skulle Agarhe Christi's 'Mordet i Orientekspressen' ikke være fra tiden før farvefilmens dage? Men nu er det slut. Jeg har fundet knappe, der åbner for farvepalletten.
Ydermere kan jeg se mine jpg-billeder på storskærmen.
Dagen sluttede på Drejøvej med en hyggelig familiemiddag med oksemedallioner. [20:37]


fredag, januar 06, 2006
Skolekammerater
Jeg har ikke gennem det meste af livet haft særlig forbindelse til skole- eller studiekammerater. Vel nok på grund af, af vi boede i Aalborg.
På et tidspunkt deltog jeg i en TV-udsendelse med Aalborg Symfoniorkester, og det gav bl. a. kontakt til skolekammerat, Preben, i Fredericia.
Da vi i 1993 flyttede fra Aalborg til Allerød kom det to kammerater - som jeg både havde gået i skole og været i Modstandsbevægelsen med - for øre. Det er John og Erik, som bor her i Nordsjælland. Vi har gennem de seneste halve snes år mødtes jævnligt og udvekslet minder fra skole- og besættelsestiden.
Det kan være interessant at få bragt de forne tider frem på nethinden, men det kan også give grund til eftertanke, når man spejler sin alder og sit helbred i jævnaldrene. [10:51]


torsdag, januar 05, 2006
Synsforstyrrelser
Jeg har nu haft men Peugeot 206 i 4 år, og defor skulle den til det obligatoriske syn.
Desværre gik den ikke glat igennem synet, som jeg havde forventet. Der var rust på forreste, venstre bremseskive. Så det kræver et ´Omsyn´. Jeg bremser for lidt, mente mekanikeren. Mon ikke det snarere har sin rod i den lange tid, som bilen har stået i venteposition? Det lader til, at det ikke blot er mit helbred der er vaklende for tiden, men nu også bil, pc og cykel.

Nu har jeg bestilt værkstedstid og omsynstid - den sidste netop dagen før Mozart´s 250 års fødselsdag. Så håber jeg, at jeg dog kan fejre denne dag med bremser, pedaler og computer i god behold. Og hellige mig mine egne legemlige skavanker.

Ak ja livet er byrdefuldt. Jeg vendte naturligvis hjem i nedtrykt tilstand og ihukom slutlinierne i Chr. Winther´s digt om ´Flugten til Amerika´:

Jeg drukned min Sorg og fandt min Trøst
Paa Bunden af Sagosuppen.

Da der ikke var nogen, der havde stillet den omtalte suppe an, måtte jeg i stedet trøste mig med at dykke kraftigt ned i de tre dåser med småkager, som Anne - min kære svigerdatter - havde været så forudseende at udrustet mig med til trøstespisning ved slige lejligheder. [16:15]


onsdag, januar 04, 2006
Sneglen
Med rygsæk trasker jeg om formiddagen af sted mod indkøbscentre for at proviantere til min lille private husholdning. Dene formiddag - i fint vintervejr med solstrejf ind imellem - til SuperBest - godt en kilometers gang herfra.
Jeg er måske at ligne med 'sneglen med hus på ryg vil vandre'? [21:49]


tirsdag, januar 03, 2006
Lageropfyldning
Dagens hovedemne var opfyldning af hjemmelagrene efter juleferien. Mærkeligt for øvrigt, at de er blevet så udtømte i det samme tidsrum, hvor jeg har lukreeret på den store gæstfrihed både her i Allerød og i Ebeltoft.
Der blev dog også tid til at kigge hen til Mathias og få sig en fornuftig snak. Han var alene hjemme på juleferiens sidste dag.
Han har taget sin nye, hjemmebyggede pc i brug og demonstrerede de spil, som han fik i julegave. [21:34]


mandag, januar 02, 2006
Nytårsoverraskelse
Så stod det på hjemrejse fra nytårsfestlighederne i Ebeltoft. Turen gik i bogstaveligste forstand sovende - måske ikke så mærkeligt efter de indholdsrige dage, der også kolliderede med nattesøvnen. Men turen med færge, bus og s-tog gik trods det glat.
En behagelig - og ganske uventet - overraskelse ventede mig i Allerød. Jeg blev modtaget af min svigerdatter, Anne. Hun ville såmænd have hentet mig helt ude i Valby. Tak for den gode hensigt og handling, det varmede på en kold januardag. [15:15]


søndag, januar 01, 2006
Islammelse
Nytårsdag er altid en særlig dag. Man kommer ikke særlig tidligt op efter nutårsnattens festligheder. Samtidig har dagen sine særlige rituelle programpunkter: nytårskoncert fra Wien og statsministerens nytårstale.
Meget i denne tale kredsede om den danske ytringsfrihed, som på grund af vittighedstegninger af Muhammed i Jyllandsposten er blevet angrebet voldsomt af islamske kredse i hele den islamske verden - og helt op på udenrigsministerniveau. Det forekommer som om denne sag ikke kan finde sin ende - selv om det nu er mere end tre måneder siden, tegningerne vistes i avisen. Det er næsten som om hele den islamske verden er lamslået. [15:28]


Powered by Blogger

Weblog arkiv

november 2003
december 2003
januar 2004
februar 2004
marts 2004
april 2004
maj 2004
juni 2004
juli 2004
august 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004
januar 2005
februar 2005
marts 2005
april 2005
maj 2005
juni 2005
juli 2005
august 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005
januar 2006
februar 2006
marts 2006
april 2006
april 2007
maj 2007
juni 2007
juli 2007
august 2007
september 2007
oktober 2007
november 2007
december 2007
februar 2008
september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008
januar 2009
februar 2009
marts 2009
april 2009
maj 2009
juni 2009
juli 2009
august 2009
Willy Kok - Røglevænget 12 - DK-3450 Allerød - +45 48143110 - willy.kok@adslhome.dk